Coach4Pro on suunniteltu etävalmentamiseen

Alla kolme esimerkkiä järjestelmän soveltuvuudesta eri segmentteihin

Coach4Pro:n valmennusohjelmisto

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa haasteena on yhdistää vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Jotta elintapaneuvonta on vaikuttavaa, pitää sen olla asiakkaita motivoivaa ja henkilökohtaista – sen pitää “elää” asiakkaan arkea.

Coach4Pro – järjestelmän avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat antaa henkilökohtaisempaa palvelua ja samalla palvella useampia asiakkaita. Monet rutiinit ovat automatisoitavissa. Interaktiivinen viestintä mahdollistaa motivoinnin ja lisätuen antamisen silloin kun sitä tarvitaan. Välitön palaute on myös ohjaajalle palkitsevaa.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi-ohjelmissa asiakkaina on kunnoltaan monentasoisia henkilöitä. Yksilöiden lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Tällöin myös ohjelmien tulee olla erilaisia.

Coach4Pro-järjestelmän ja alkukartoituksen avulla ohjelmien räätälöinti on joustavaa. Päivittäistä edistymistä on helppo seurata. Näin palvelun vaikuttavuutta voidaan seurata ja arvioida jo toimituksen aikana. Tämä mahdollistaa myös aikaisen intervention ja ohjelman muuttamisen, jos sille on tarvetta.

Kommunikaatiota parantaa ohjattavien mobiilisovellus.

Personal trainerit ja valmennusyritykset

Voit toimittaa yhdellä alustalla palveluita sekä yksilöille, ryhmille että suuremmille joukoille. Palvelualustan sisäänrakennetut ominaisuudet mahdollistavat palvelujen tehokkaan myymisen websivuilla, messuilla ja tapahtumissa.

Automaatiotyökalut säästävät aikaa ja parantavat palvelukokemusta. Valmentajana voit valita ominaisuudet jotka sopivat liiketoimintaasi.

Lue miten asiakkaamme käyttävät Coach4Pro:ta