Käyttöehdot

1. YLEISTÄ

Näissä käyttöehdoissa kuvataan Coach4Pro Oy:n (jäljempänä ”Coach4Pro”) tuottaman ja ylläpitämän palvelualustan (jäljempänä ”Palvelualusta”) käyttöä koskevat ehdot. Palvelualusta sisältää myös matkapuhelinsovelluksen , johon nämä käyttöehdot myös soveltuvat.
Palvelualustassa tarjottavien palveluiden käyttävien henkilöiden (jäljempänä ”Käyttäjä(t)”) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan rekisteröityessään palvelualustaan ja näin sitouduttava noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sopimus käyttäjän oikeudesta käyttää palvelua ja sovellusta Coach4Pro:n ja käyttäjän välillä syntyy, kun käyttäjä on rekisteröitynyt palvelualustaan tai siinä tarjottavaan palveluun. Ellei käyttäjä hyväksy näitä käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta ladata sovellusta tai käyttää palvelualustaa millään muullakaan tavoin.

2. OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUA JA VAADITTAVAT SUOSTUMUKSET

Coach4Pro palvelualusta ja siinä tarjotut palvelut on suunnattu maassaan ei-alaikäisiksi katsottaville yksityisille henkilöille. Coach4Pron toimintatapana on pyytää, etteivät alaikäiset tekisi ostoksia tai ryhtyisi muihinkaan palvelualustaamme tai siinä tarjottavia palveluja koskeviin oikeudellisiin toimenpiteisiin ilman vanhemman tai muun laillisen huoltajan suostumusta, ellei se ole soveltuvan lainsäädännön mukaan sallittua. Mikäli olet alaikäinen, tulee sinua pystyä todistamaan, että sinulla on laillisen huoltajasi suostumus.

3. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Hyväksyessään nämä käyttöehdot käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelualustaa ja ladata siihen kuuluvan sovelluksen matkapuhelimeensa. Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua näiden ehtojen, soveltuvan lain, hyvien tapojen ja palvelun käytöstä annettujen muiden ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelualustaa vain omassa yksityisessä käytössään. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelualustaa kaupallisiin tarkoituksiin (kuten mainontaan) tai liittää palvelualustaan häiriöitä aiheuttavia ohjelmistoja tai laitteita. Erityisesti todetaan, että palvelualustaa ja siihen liittyvää sovellusta ei voi käyttää hätäviestien lähettämiseen.

Käyttäjä vastaa palvelualustan kautta lähettämästään ja jakamastaan tai palvelualustaan tallentamastaan materiaalista (mm. harjoitusdata). Käyttäjä on vastuussa myös kaikesta materiaalinsa varmuuskopioinnista.

Käyttäjä vastaa siitä, että materiaali on lain ja hyvien tapojen mukaista, ja siitä, että materiaali ei loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia (kuten tekijänoikeudet tai tavaramerkkioikeudet) tai muita oikeuksia.

Käyttäjä on velvollinen antamaan totuudenmukaiset tiedot rekisteröityessään palvelualustaan. Palvelualustaan liittyvä käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä käyttäjä saa luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa aina kaikesta omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelualustan käytöstä. Mikäli käyttäjätunnus ja/tai salasana on joutunut sivullisen tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Coach4Pro:lle.

Käyttäjä sitoutuu myös siihen, että ei: kierrä, poista, muuta, deaktivoi, heikennä tai estä Palvelualustan sisällön suojauksia; käytä mitään robottia, spideriä, scraperia tai muuta automaattista tapaa päästäkseen Palvelualustaan; ei käännä lähdekoodiksi, takaisinmallinna tai pura osiin mitään ohjelmaa tai muita tuotteita tai prosesseja, jotka ovat käytettävissä Palvelualustan kautta. Lisäksi käyttäjä sitoutuu siihen, ettei lähetä, postita, lähetä sähköpostia tai muuten toimita mitään aineistoa, joka on tarkoitettu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan jonkin Palvelualustaan liittyvän ohjelmiston tai laitteiston tai telekommunikaatiovälineen toiminnallisuutta. Tällaisiin luetaan ohjelmistovirukset tai muut sovellukset, tiedostot tai ohjelmat. Coach4Pro saattaa estää tai rajoittaa palvelualustan käyttöä, jos näitä käyttöehtoja rikotaan tai palvelualustaa käytetään laittomasti tai vilpillisesti.

Coach4Pro:lla on aina oikeus poistaa palvelusta materiaalia ja tietoja, jotka rikkovat näitä käyttöehtoja, palvelualustan muita sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyviä tapoja. Coach4Pro:lla on myös oikeus poistaa materiaalia ja tietoja, jos sillä on muuta syytä epäillä, että tiedot tai materiaalit eivät ole näiden käyttöehtojen mukaisia.

4. TEKNISET VAATIMUKSET JA DATAYHTEYDEN KUSTANNUKSET

Käyttäjän tulee varmistaa, että hänen käyttämänsä matkapuhelin on Coach4Pro:n tuettujen puhelinten joukossa.
Palvelualusta käyttö edellyttää internetyhteyttä sekä matkapuhelimen operaattorikohtaista dataliittymää. Käyttäjä vastaa tarvittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä näistä aiheutuvista kustannuksista. Selvyyden vuoksi todettakoon, että sovellus käyttää matkapuhelimen datasiirto-ominaisuuksia (mm. 3G, LTE) ja käyttäjä vastaa datasiirrosta aiheutuneista kustannuksista kokonaisuudessaan. Datasiirto-ominaisuuksien hinnoittelu vaihtelee operaattoreittain. Coach4Pro suosittelee, että palvelualustaa käytettäisiin kiinteähintaisilla datasiirtoliittymillä, jotta käyttäjä pystyy ennakoimaan palveluun liittyvät datasiirtomaksut.

5. VASTUU PALVELUSTA

Coach4Pro ei missään olosuhteissa takaa palvelualustan tai siinä tarjottavan palvelun keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa. Coach4Pro ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden keskeytyksistä tai näissä palveluissa olevista virheistä (esimerkiksi teleoperaattoreiden palveluissa tai muiden yhteistyökumppaneiden palveluissa mahdollisesti esiintyvät virheet tai katkokset). Jos kolmansien osapuolten toimittamissa palveluissa on virheitä, tulee käyttäjän osoittaa mahdolliset huomautukset suoraan kolmannelle osapuolelle.

6. OIKEUDET PALVELUUN

Kaikki oikeudet (mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet) palvelualustaan tai siinä tarjottaviin palveluihin kuuluvat Coach4Prolle tai yhteistyökumppaneille. Coach4Prolla on milloin tahansa oikeus muuttaa palvelualustaa, siinä tarjottavia palveluja, niiden sisältöä, saatavilla oloa sekä palvelualustan käytössä tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistolle asetettuja vaatimuksia.

7. YKSITYISYYDEN SUOJA

Coach4Pro käsittelee käyttäjien palvelualustaan antamia henkilötietoja Suomen henkilötietolain mukaisesti. Coach4Pro ja sen yhteistyökumppanit käyttävät käyttäjän antamia henkilötietoja palvelun tarjoamiseen käyttäjälle. Henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat seikat on selostettu tarkemmin Coach4Pro:n yksityisyyden suojaa koskevassa Tietosuojakäytännöt dokumentissa.

Palvelua koskeva rekisteriseloste on myös nähtävillä Coach4Pro:n toimipaikassa Sinikalliontie 18 A, 02630 Espoo.

8. VASTUUNRAJOITUS

COACH4PRO EI LUPAA, ETTÄ SIVUSTO TAI MIKÄÄN SIVUSTON SISÄLTÖ, PALVELU TAI OMINAISUUS ON VIRHEETÖN TAI TOIMINNALTAAN KESKEYTYMÄTÖN TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIAT TULLAAN KORJAAMAAN, TAI ETTÄ SIVUSTON KÄYTTÖSI JOHTAA TIETTYYN LOPPUTULOKSEEN. SIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISINAAN”. KAIKKI SIVUSTOLLA TARJOTTAVA TIETO VOI MUUTTUA ILMOITTAMATTA. COACH4PRO EI VOI TAATA, ETTÄ SIVUSTOLTA HAKEMASI TIEDOSTOT JA MUU DATA EIVÄT SISÄLTÄISI VIRUKSIA TAI MUITA HAITTAOHJELMIA TAI TUHOISIA OMINAISUUKSIA. COACH4PRO SANOUTUU IRTI KAIKISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT TÄSMÄLLISYYDESTÄ, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPALLISESTA KÄYTTÖKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. COACH4PRO SANOUTUU IRTI KAIKISTA VASTUISTA KOSKIEN KAIKKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMIA, TEKEMÄTTÄ JÄTTÄMISIÄ JA TOIMINTAA SIVUSTON JA/TAI COACH4PRO PALVELUALUSTAN KÄYTTÖÖSI LIITTYEN TAI SEN YHTEYDESSÄ. TÄMÄ KORVAUSTEN RAJOITUS SISÄLTYY OSAPUOLTEN VÄLISEEN SOPIMUKSEEN.

Coach4Pro Oy ei ole myöskään vastuussa yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden sisällöstä. Jos kolmannen osapuolen tuottamassa palvelussa on virhe, tulee käyttäjän osoittaa mahdolliset huomautukset suoraan kolmannelle osapuolelle.

9. VOIMASSAOLO

Käyttäjällä on oikeus irtisanoa käyttöoikeutensa palvelualustaan ja palveluun milloin tahansa ilman syytä. Irtisanomisen jälkeen käyttäjällä on kuitenkin pääsy palveluun laskutusjakson loppuun asti. Maksuja ei palauteta eikä hyvityksiä anneta osittain käytetyistä jäsenyyskuukausista.
Coach4Pro:lla tai sen yhteistyökumppanilla on oikeus irtisanoa käyttäjän käyttöoikeus palvelualustaan tai palveluun ilmoittamalla tästä käyttäjälle viisitoista (15) päivää aikaisemmin. Coach4Pro:lla on myös oikeus päättää käyttäjän käyttöoikeus palvelualustaan välittömästi, jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.
Jos jonkin määräyksen tai joidenkin määräysten näissä käyttöehdoissa katsotaan olevan pätemättömiä, laittomia, tai täytäntöönpanokelvottomia, muiden määräysten päteminen, laillisuus ja käytäntöönpanokelpoisuus eivät muutu tai heikenny ja ne pysyvät täysin voimassa.

10. EHTOJEN MUUTTAMINEN

Coach4Pro:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjällä on vastuu tarkistaa Käyttöehdot ajoittain. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muuttuneet käyttöehdot jatkamalla palvelualustan käyttöä käyttöehtojen julkaisemisen jälkeen.

11. SOPIMUKSEN SIIRTO

Coach4Pro:lla on oikeus siirtää näihin käyttöehtoihin perustuvat oikeudet kolmannelle osapuolelle ilman eri ilmoitusta käyttäjälle.

12. SÄHKÖINEN YHTEYDENPITO

Lähetämme sinulle palvelualustaan ja tarjottaviin palveluihin liittyviä tietoja (esim. maksuvaltuutuksia, laskuja, salasana- tai maksutapamuutoksia, vahvistusviestejä ja ilmoituksia) vain sähköisessä muodossa Coach4Pro-palvelualustan tai/ja antamasi sähköpostin/puhelinnumeron kautta.

13. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, käyttöehtoja ja palveluita koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Hyväksyn edellä mainitut käyttöehdot ja minulle saa lähettää tietoja Coach4Pro:n palveluista esimerkiksi uutiskirjeen muodossa. Maassaan alaikäiseksi katsottavilla on myös oltava huoltajansa hyväksyntä palvelualustan ja siinä tarjottavien palvelujen käytölle ja näiden käyttöehtojen hyväksymiselle.

Päivitetty viimeksi: 23. elokuuta 2017