Ei anneta asiakkaan pettyä – miten temppu tehdään hyvinvointiohjelmissa?

Tässä blogissa kerromme lyhyesti miten huomioida asiakkaan odotukset.

Kun asiakas päätyy hankkimaan tai ostamaan valmennus- tai hyvinvointipalvelun, mihin hänen valintansa perustuu?

Palvelusta on yleensä saatavissa ennakkotietoa, mainosmateriaalia, lehtijuttuja ja palvelun kuvaus. Tämän lisäksi tuttavat ovat voineet kertoa palvelusta ja suositelleet sitä. Myös palvelua toimittavien henkilöiden maine ja uskottavuus muovaavat asiakkaiden odotuksia. Tässä on syytä huomata, että juuri edellämainituista syistä asiakkaiden odotukset voivat olla hyvinkin erilaisia.

Katsotaan seuraavaksi asian kääntöpuolta. Mistä palvelun tarjoaja tietää, minkälaista palvelua hänen kannattaa tarjota?

Usein palvelun tarjoajalla on pitkä kokemus alalta ja näin muodostunut kuva, millaisille palveluille olisi kysyntää ja tarvetta. Tällä pääsee varmasti hyvin alkuun, mutta riittääkö tällainen kokemukseen perustuva lähestymistapa pitkän päälle?

Voisiko niitä asiakkaiden odotuksia saada jotenkin selville?

 

Arvailusta eroon

Yksi tapa parantaa palvelun osuvuutta ja laatua, on tehdä alussa kysely, jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja tilanne. Tällä menetelmällä voidaan ohjelmaa tarvittaessa räätälöidä. Nyt on kuitenkin niin, että saman ohjelman sisälläkin asiakkaiden odotukset voivat vaihdella.

Paras tapa päästä arvailusta eroon on kysyä.

Paras tapa päästä arvailusta eroon on kysyä asiakkaalta hänen odotuksiaan. Tässä tulee kuitenkin vastaan ongelma mitä ja miten kysyä. Odotuksia selventävien kysymysten ei pitäisi olla liian spesifejä, mutta toisaalta ei liian yleisiä.

Mietitään asiaa hiukan. Sen verran kysymyksiä voi rajata, että ne liittyvät etäohjaukseen. Tällöin voidaan kysyä palautteen määrästä ja laadusta, onko interaktiivisuutta kylliksi, ohjaajan tuesta ja kannustuksesta, edistymisestä ohjelmassa ja materiaalien ja ohjeiden laadusta.

Kysymykset on muotoiltava siten, että saadaan odotukset selville. Esimerkiksi: “Minulle on tärkeää saada ohjaajalta säännöllistä palautetta“ tai “Haluan viikottaista palautetta ohjaajalta”

Kysymysten muotoiluun vaikuttavat tietysti useammat seikat (ohjelman sisältö, pituus, ohjaajien lukumäärä jne), mutta pienellä pohdinnalla ne saadaan kyllä kasaan. Kysymysten pitäisi olla kuitenkin sellaisia, että ne voidaan kysyä kaikissa ‘samantapaisissa’ ohjelmissa. Näin päästään vertailemaan eri ohjelmia ja kehittämään niitä palautteen pohjalta.

Jos asiakkaan odotukset kysytään ohjelman alussa, vastaukset voidaan analysoida heti.

Jos asiakkaan odotukset kysytään ohjelman alussa, vastaukset voidaan analysoida heti ja tarvittaessa muokata ohjelman toimitusta. Jos havaitaan esimerkiksi, että on joukko asiakkaita jotka odottavat saavansa paljon palautetta, otetaan tämä huomioon ja annetaan heille palautetta.

 

Kysy uudestaan

Nyt olemme selvittäneet miten odotusten selvittämisellä voidaan parantaa toimituksen laatua.
Ohjelman lopussa voidaan kysyä oleellisesti samat kysymykset kuin alussa, mutta kuitenkin siten muotoiltuna että niissä kysytään asiakkaan kokemus. Esimerkkinä tällaisesta kysymysparista on:
“Odotan saavani paljon palautetta” ja “Sain riittävästi palautetta”.

Yhdistämällä nämä vastaukset saamme selville ylittyivätkö asiakkaan odotukset. Tätä voi myös kutsua asiakkaan kokemaksi subjektiiviseksi laaduksi. Vastauksista voidaan tietenkin laskea tarvittavat tunnusluvut (keskiarvo, mediaani, jne) ja myös tarkastella vastausten jakaumaa.

Tarinan opetus on, että asiakkaan odotuksia kannattaa kysyä. Se avaa aivan uuden näkymän palvelun laatuun ja mahdollistaa palvelun kehityksen. Tätä voi verrata Dilbertin kysymykseen:

“Saimme palvelun laaduksi 3,7. Onko se paljon vai ei?”

 

 

 

Herättikö tämä artikkeli mielenkiintosi?
Laita sähköpostia.

Tutustu uuteen etävalmennusalustaasi jo tänään. Tästä ilmaiseen koekäyttöön.

Hyvinvointipalvelujen digitalisointi

Tässä blogissa kerromme mitä taikasana digitalisaatio tarkoittaa. Rajoitumme tarkastelussa hyvinvointipalveluihin ja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

 Aloitetaanpa ensin yleiseltä tasolta. Tavallisesti sanaan digitalisaatio liitetään tietotekniikan käyttö, tavalla tai toisella. Miksi sitten tietotekniikkaa käytetään, se on aika yksinkertaista. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Maailma menee tähän suuntaan, halusimme tai emme.

Digitalisaation päämääränä on parantaa jotakin. Se voi olla laadun parantamista, kustannusten minimointia, tehokkuuden parantamista, helpottaa palvelun saatavuutta, parantaa vuorovaikutusta ja niin edelleen.

Ennenkuin sukellamme syvemmälle digitalisaation syövereihin, katsotaan hiukan miltä hyvinvointipalvelut näyttävät kun digitaalinen alusta loistaa poissaolollaan.

Tyypillisesti tällaisessa palvelussa asiakas saa ohjelman, tehtäviä tai harjoitteita joita hänen on tarkoitus noudattaa. Tätä sanotaan itsepalveluksi. Tämän lisäksi on myös ohjaajavetoisia hyvinvointipalveluja, joko henkilökohtaisia tai ryhmälle suunnattuja. 

Yhteistä näille palveluille on, että siitä mitä tehtiin ei jää historiaa tai jälkeä. Lisäksi palaute on vähäistä.

 

Palvelun digitalisointi

Mitä sitten tapahtuu kun digitalisaatio astuu kuvaan mukaan? Tässä tapauksessa kyseessä on ohjelmistoalusta jonka avulla palvelu toimitetaan, oli siinä mukana sitten ohjaaja tai ei. 

Ensinnäkin, hyvin suunnitellussa alustassa erilaisten sisältöjen pitäisi olla helposti muokattavissa ja käytettävissä. Sisällöt voivat olla kokonaisia ohjelmia, harjoitteita, tehtäviä, aterioita, viestejä, kyselyitä ja niin edelleen. Helppo muokattavuus ja käyttö tarkoitaa parempaa tehokkuutta.

Preventive healthcare online mentorKokemuksemme perusteella yksi ohjaaja voi etänä palvella yli 100 asiakasta.

Tärkein hyöty on kuitenkin, että alusta mahdollistaa ajantasaisen seurannan ja että voimme jälkikäteen tarkastella mitä on tapahtunut; meillä on historiadataa.

Datan avulla saadaan hyödyllistä tietoa siitä miten ohjelma sujuu, se mahdollistaa oikeellisen palautteen antamisen ja siihen perustuen voidaan tarvittaessa tehdä oikea-aikainen interventio. Tämä kaikki vain, jos alusta on hyvin suunniteltu.

Ohjaaja voi myös analysoida historiadataa ja saada selville mitkä elementit palveluissa olivat toimivia ja missä olisi parantamisen varaa. Tämä on avain parempaan palvelun laatuun ja edelleen parempaan asiakastyytyväisyyteen.

Datan avulla saadaan myös selville olisiko joku osa palvelusta automatisoitavissa. Tämä puolestaan merkitsee parempaa tehokkuutta.

On vielä syytä todeta, että ohjaajan ei pidä tukeutua pelkästään historialliseen dataan. Palautteen kysyminen ohjelman aikana, sen jokaisessa vaiheessa, on todella tärkeää. Digitaalisen alustan avulla tämä on helppoa.

Kun näitä kahta asiaa, historiadataa ja asiakkaiden antamaa palautetta tarkastellaan yhdessä, saadaan selville monia asioita. Voimme vertailla asiakkaan odotuksia ja sitä mitä hänelle toimitimme. Tämän on perusta ohjelmien jatkuvalle kehittämiselle.

Tässä artikkelissa avasimme digitalisaation käsitettä ja sitä mitä käytettävissä oleva data mahdollistaa. Tulevissa artikkeleissa esittelemme joitakin hyviä käytäntöjä kun suunnitellaan ja toteutetaan digitaalisia hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon palveluita.

Lopuksi, tässähän tuli nyt määritellyksi mitä tuo taikasana digitalisaatio merkitsee tässä asiayhteydessä. Sehän tarkoittaa, että meillä on dataa käytettävissämme!

Herättikö tämä artikkeli mielenkiintosi?
Laita sähköpostia.

Tutustu uuteen etävalmennusalustaasi jo tänään. Tästä ilmaiseen koekäyttöön.

Oman online-palvelun suunnittelu

Hyvän online-palvelun luonti vaatii hyvän suunnitelman. Teimme ohjeen miten luoda suunnitelma niin, että sen saa myös toteutettua tehokkaasti. Ohje on yleinen, mutta parhaan hyödyn saat siitä kun toteutat palvelusi Coach4Pro-ohjelmistolla.

Käymme videolla lyhyesti läpi kaikki vaiheet hyvän online-palvelun suunnittelemiseksi. Saat myös vihjeitä mitä kannattaa ottaa huomioon tehdessäsi sisältöä.

Miten onnistua etävalmennuksessa – vaatimuksia ja ideoita

Jos etävalmennus ei ole sinulle entuudestaan tuttua tai haluat uusia ideoita valmennustoimintaasi, olet saapunut oikeaan paikkaan. Tässä artikkelissa käymme läpi mitä etävalmennus vaatii, ja miten onnistut tässä nopeasti kasvavassa markkinassa.

Suunnitelma

Jos haluat ansaita elantosi valmentamisella, on syytä tarkastella valmentamista liiketoimintana. Tarvitset selkeän liiketoimintasuunnitelman, valmensitpa sitten kasvokkain tai etänä. Ei mitään monimutkaista, tee siitä yksinkertainen ja ennen muuta skaalautuva.

Tuotat valmennuspalvelua, joten tarvitset palvelukuvauksen. Mitä palvelu pitää sisällään, mikä ei siihen kuulu, valmennuksen kesto, kenelle palvelu on suunnattu, mikä on palvelun päämäärä ja ennen kaikkea kenelle palvelu ei sovi.

Kun nämä asiat on selkeästi kuvattu, potentiaaliset asiakkaasi pystyvät arvioimaan vastaako palvelusi heidän vaatimuksiansa.

Palvelukuvaus on tämän jälkeen kunnossa. Seuraavaksi pitää miettiä miten palvelu tuotetaan. Sisällöstä riippumatta, sen on oltava saatavissa verkosta, joten tähän tarvitset työkalun.

Seuraavaksi on päätettävä miten tämä sisältö jaetaan asiakkaille. Koska kysymyksessä on verkkovalmennus, tarvitset alustan jonka avulla olet yhteydessä asiakkaisiisi. Alustan tulisi tukea myös sisällön luomista, jolloin sinun ei tarvitse käyttää useita eri ohjelmistoja.

Liiketoimintasuunnitelmassasi olisi hyvä olla asiakaspolku, jossa kerrot vaihe vaiheelta miten asiakkaat saavat palvelusi käyttöönsä. Tämä vaikuttaa oleellisesti palvelusi laatuun, erityisesti silloin kun asiakasmääräsi kasvaa.

 

Paikka

Sisältö on nyt kunnossa, joten sinulla on palvelu jota myydä. Mutta mistä asiakkaat löytävät palvelusi? Katsotaanpa seuraavaksi sitä.

Useimmilla etävalmentajilla on omat web-sivut. Näillä sivuilla esittelet itsesi ja palvelusi. Tämän lisäksi asiakkaalle on kerrottava mistä ja miten palveluitasi ostetaan. Web-sivujen tekemisen takia ei kannata menettää yöunia, mutta jos koet sen turhan työlääksi, voit aina hyödyntää sosiaalista mediaa. Tämä johtaakin meidät sopivasti seuraavan aiheeseen.

Markkinointi

Nyt sinulla on sekä palvelut että paikka josta ostaa palvelusi. Tämä ei riitä, tarvitset näkyvyyttä. Tarvitset näkyvyyttä niiden ihmisten joukossa, jotka ovat kiinnostuneita palveluistasi.

Yleisin tapa lisätä näkyvyyttä on olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Voisi jopa sanoa niin, että jos et ole sosiaalisessa mediassa, ei ole olemassa palveluitasikaan. Näitä medioita on kasapäin, joten sinun on tehtävä valintaa. Voit toki yrittää poimia kaikki rusinat pullasta, mutta siihen se aika sitten meneekin. On parempi kuitenkin valita sellainen media, jossa potentiaaliset asiakkaasi ovat aktiivisia.

Useimmat valmentajat eivät tyydy pelkästään sosiaaliseen mediaan markkinointikanavana. On hyvä olla läsnä keskustelufoorumeissa, messuilla ja erilaisissa tapahtumissa joissa myös mahdolliset asiakkaat ovat. Myös maksetut mainokset ovat yksi vaihtoehto.

Sitten kun olet kyllin tunnettu, tarve käyttää edellämainittuja kanavia pienenee. Maineesi leviää suusta suuhun. Tämä kaikki ei tapahdu yhdessä yössä. Pysyvien asiakkuuksien saaminen ottaa aikaa, jopa vuosia.

Raha

Tärkein ja samalla haastavin asia viimeiseksi. Miten ansaita elantonsa etävalmennuksella.

Asia voidaan pilkkoa kolmeen osaan: palvelun tuottamisen kustannuksiin, palvelun hinnoitteluun ja asiakasmääriin. Nämä ovat kytkeytyneitä toisiinsa. Menestyminen kilpailussa vaatii että nämä kolme ovat oikeassa suhteessa toisiinsa.

Coach4Pro:ssa olemme ajatelleet, että tuotantokustannusten hallinta on menestymisen perusta. Olemme kirjoittaneet aiheesta kaksi artikkelia, joissa keskitytään siihen miten tuotetaan laadukasta valmennuspalvelua isoille asiakasmäärille. Tässä vielä lyhyesti aiheesta. Asian ytimessä on ennakkosuunnittelu. Päämääränä on luoda mahdollisimman paljon sisällöstä ja viestinnästä etukäteen, kuitenkin niin, että henkilökohtainen kosketus asiakkaisiin säilyy. Lisäksi on löydettävä segmentti, jossa on kasvun mahdollisuuksia. Kaikkea kaikille ei ole toimiva valinta.

Parempi olla paras jollakin erityisalalla, kuin keskinkertainen kaikessa.

Palvelun hinnan määrittäminen voi olla ongelmallista. Ensimmäiseksi on selvitettävä mahdollisten kilpailijoiden hinnoittelu. Lopullisen hinnan määrittelee sitten kilpailutilanne.

Jos päätät kilpailla hinnalla, sinun on pidettävä tuotantokustannukset alhaisina tai tyydyttävä pienempään tuottoon per transaktio. Onko palvelun hinta alhainen vai korkea ei ole oleellinen asia, vaan se mitä asiakas rahallaan saa. 

Asiakkaiden lukumäärä on etävalmennuksessa se määräävin tekijä kannattavuuden kannalta. Mitä enemmän asiakkaita sitä isompi kassavirta, edellyttäen että pystyt toimittamaan palvelun ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Tässä haasteena on palvelun laadun pitäminen korkeana kun asiakasmäärät kasvavat. Tästäkin meillä on artikkeli, johon on hyvä tutustua.

 Yhteenveto

1. Tee liiketoimintasuunnitelma

2. Valitse paikka jossa myyt palveluitasi

3. Tarvitset etävalmennukseen räätälöidyn alustan

4. Valitse paikka jossa haet näkyvyyttä

5. Tarkastele aika ajoin, että se mitä teet on myös kannattavaa

 

Herättikö tämä artikkeli mielenkiintosi?
Laita sähköpostia.

Tutustu uuteen etävalmennusalustaasi jo tänään. Tästä ilmaiseen koekäyttöön.

How To Provide Personal Coaching Online For Large Amounts Of People PART 2

This is the second part of this blog series. In the first part, we talked about what personal coaching is and why people want it. We also discussed how to manage time and how segmentation is done.

In this text, we will try to give you ideas on how you can decide your own segments as well as offer you productivity suggestions. Let’s get started.

Your client segments

So, how do you choose your own segment? Well, there are a number of factors you need to take into account. One of the most important aspects is your know-how. Clients usually seek out a coach that can give them guidance towards their goal. To be able to give guidance, the coach needs to know what he or she is talking about. And most importantly, the coach should possess more know-how than the client.

If the client feels that he or she knows more than the coach, it will be difficult to trust the guidance that is given by the coach.

A second factor is your motivation. Are you interested in knowing more about this client segment, are you eager to learn more if needed? Are you ready to expand your knowledge base if your client segments demands it?

Your motivation can be divided into two different motivational factors, extrinsic and intrinsic motivation. Extrinsic refers to external rewards (or punishments) such as money, fame and praise. Intrinsic refers to internal rewards, such behaviours that arises within yourself that simply feels naturally satisfying to do.

I guess you have already figured out which one of these you should focus on. Even if money and fame is great, you should try to work with a segment that feels nice to work with and is something you enjoy doing. If you do that, there’s a fairly good chance money and fame will follow.

Besides know-how and motivation, things that you can control yourself, there are two other aspects that comes into play, that are more difficult to control. These are supply and demand.

When thinking about your segment, do you think that there are big demands for a service like yours? And what are they willing to pay? If you would start your coaching in this segment, how many competitors would you have? Would there be a market share for you in this segment?

You should try to answer these questions. If the situation is challenging, you either need to change segment, price or location somehow. Or then just offer a kick-ass service that no-one can resist and compete with.

Get productive

When you have chosen your client segment, it is time to start planning the service. What you want to do is to create a client path that every client in your segment can go through. By doing this, you guarantee that every client gets a great service. The client path should be based on the segment’s wants and needs. The path tries to find factors in the service that can be described and repeated for everyone.

To create the client path, you can think about it like this, that you should be able to teach another person to offer your service.

Start with describing the service. Who is it for, what do they get, what does the service contain, for how long is it active, what is the target and so on.

Now think about every step you take when you deliver your service to a client. Maybe you write a contract, maybe you gather basic info about the client, have a start-up meeting etc. A good idea is to divide your work into what you do before the client starts the service, what you do in the start-up phase, what you do during the service and what you do when the service ends.

Ask yourself, what work is always done in the same way and what work changes from time to time?

The work that is always done the same way, is there a way to make this easier and faster? Can it be automated somehow? For example, if you write a contract with your client, can you pre-create a template where you just fill in the specific details?

Or if you have a start-up meeting with your client, can you before having the meeting send a questionnaire with questions you always ask to the client, and then during the meeting discuss the client’s answers instead of spending double the time doing both?

Think about these kinds of things. Try to see the service as a process that can be created beforehand. It’s not very easy, but I’m sure you’ll find activities that you can improve somehow.

I will end this text with one final statement. Even if you can pre-create a lot of things, please remember the individual you are really serving. You can not state that you are giving personal coaching if you just give the exact same training program to everyone. Try to create a good mix that helps both you and your clients. A mix where everyone feels like winners.

Are you interested in knowing more about this topic?
Why don’t you send us a mail to sales(a)coach4pro.com

 

 

How To Provide Personal Coaching Online For Large Amounts Of People PART 1

We’ve noticed that this question have come up more and more lately. This issue is almost never an easy task to solve, and for a coaching company that has personal coaching as one of the core values solving this is crucial if the company is aiming to scale their business.

In this series of blog texts, we will try to give suggestions and methods on how you can handle more customers while still providing the same personal coaching that your customers desire.

What does personal coaching mean?

Personal coaching can be seen as a relationship between a client and a coach. The relationship is designed and defined in a mutual agreement based on the client’s expressed interests, goals, and objectives. Together with the client, the coach draws up a plan on how the client can reach the goals wanted. As time goes the plan is modified to best suit the client’s current needs.

Why do people want personal coaching?

Clients want something that is specifically made to fit their own life situation and needs. Quite often they have tried a free of charge training plan, and now wants to take the next step. People that aren’t that familiar to the world of training might also seek out personal coaching, because they want to learn how to train correctly.

If the client has used a free of charge training plan and liked it, the possibility that they return to that same page looking for personalised coaching is not only possible, but very likely.

 The clients may come to you for your personalised training plan, but they probably stays for the feedback and continuous interaction you give them, the trustworthy relationship you build together.

– “So I not only need to create a personal training plan for the client, I need to provide them continuous interaction? And build a relationship? That sounds like a lot of work!”

– Yes, it can easily be very time-consuming.

– “And now you say that I’m supposed to offer this to large amounts of people?”

– Yes, let me explain how.

Time management

Managing your time is crucial. If you want to offer your services to large amounts of people, you need to check where your time goes. You should start with writing down every part, every action, of the job you do in your coaching company. After that, calculate how much time that goes to each and every part of the work.

If you want to take on more clients, you of course need to have the time for it. If it takes a lot of time to plan the training program for your clients, you have two options. Either try to cut down on the time it takes to create the program, or free your time from other job activities so you have more time to plan the programs.

Identify where your time goes, and then try to figure out how to get more productive in these activities. Quite often it’s easy to see where the problem areas are. What ever the solution to this is, you need to understand how it affects your business and what happens (or don’t happen) if you don’t take action.

Having a clear plan of your time and understanding the reasons behind it will keep you motivated when you run into obstacles.

To succeed in your expansion you will need to know your clients and what their needs and goals are. Your productivity can increase significantly if your current services can be offered to similar people without the need of too much change.

It is a good idea to in advance create such material that fulfils the needs of a lot of people before you start your scale-up. The better you understand your customer the easier it will be to offer such a service that your future customers will appreciate.

Segmentation means dividing a broad customer group into sub-groups which shares the same characteristics. The more characteristics there are in the same group, the easier it will be to offer them a great service. It will also be easier to in advance create good material for all of them.

The segmentation can be done in several ways. Characteristics like age, gender, current condition, background in sports and goals are some that for sure will make your segmentation easier.

Try to write down how your current customers differs from each other and then place them into different groups. Few similar characteristics will create a big segment and a lot of similar characteristics will create a narrow segment.

To remain productive, you will need to weigh the size of the segment against the customers needs.

The dream would of course be that you can fulfil your customers needs a hundred percent, but that will almost certainly lead to a segment group of one person only. Your goal should be that approx. 80-90 percent of the customers needs are answered with the same service and material. The rest 10-20 percent are needs that you will need to assess with a personalised touch, to create a perfect service for both you and your customer.

If your segment is too big, it will get hard to fulfil the customers needs and keep them happy. This will most probably consume a big part of your time and drive your productivity to the ground.

With a successful customer segmentation you will surely save time, and be certain that you are able to provide good quality service for your growing customer base.

And remember, It is in fact OK to say no to a customer if he or she doesn’t fit in to your segments. Trust me, you both will be happy about this.

In the next part of this blog series, we will walk you through how to determine your own personal customer segments and how you can get more productive in your coaching. Everything to make your business scale-up easier and quicker.

Are you interested in knowing more about this topic?

Why don’t you send us a mail to sales(a)coach4pro.com