Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva toteuttaa asiakkailleen digitaalisen palvelun työuran rakentamiseen ja työkyvystä huolehtimiseen. Julkisen alan työntekijöille suunnattu palvelu täydentää työnantajan ennakoivaa työkykyjohtamista ja toteutetaan osana Kevan Kestävää työelämää -hanketta.

Keva on kilpailutuksen kautta valinnut viidestä kilpailutukseen osallistuneesta toimittajasta coach4pron yhteistyökumppaniksi palvelun toteuttamiseen.

Mikko Koskela, CEO, Coach4pro: “Coach4pro on todella tyytyväinen, että valinta on kohdistunut meihin. Uskomme, että yhdessä Kevan ammattilaisten kanssa kehitämme palvelun, joka edistää julkisen alan työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia.”

Digitaalisen oppimisen palveluiden tuoteomistajat Antti Salmi ja Kaisa Hakkarainen Kevasta kertovat, että tavoitteena on rakentaa aivan uudenlainen digitaalinen palvelu julkisen alan työntekijöiden käyttöön.

”Vaikuttava palvelu edellyttää laadukkaiden koulutussisältöjen lisäksi myös sujuvasti toimivaa teknistä alustaa. Etsimme kilpailutuksessa yhteistyökumppania, joka kykenee toteuttamaan meidän tarpeisiimme räätälöidyn teknisen alustan. Tarjouksessa ja alkaneessa yhteistyössä korostuvat yhdessä kehittäminen sekä usko pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja kehitettävän palvelun menestymiseen”, Salmi ja Hakkarainen kommentoivat.

Palvelun kehittäminen toteutetaan osana Kestävää työelämää työkykyhanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen alan työntekijöiden työkykyä. Hankkeen avulla autetaan julkisen alan organisaatioita palautumaan koronapandemiasta ja vähentämään työkyvyttömyysriskejä. Hanke on saanut valtioavustusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavasta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

Tutustu Kestävää työelämää -hankkeeseen Kevan verkkosivuilla https://www.keva.fi/tama-on-keva/kestavaa-tyoelamaa–hanke/