Vantaan kaupunki tarjoaa digitaalisen palvelun elintapaohjaukseen. Vantaalla on jo pitkään tehty kuntakentällä ainutlaatuista työtä elintapaohjauksen kehittämisessä, ja ohjauksella on tutkitusti saatu aikaan sekä tuloksia että säästöjä. Kilpailutuksen kautta Vantaa on valinnut Coach4Pro-alustan palvelun edelleen kehittämiseen.

Mikko Koskela, CEO, Coach4pro: “Coach4Pro on todella tyytyväinen, että valinta on kohdistunut meihin. Uskomme, että yhdessä Vantaan ammattilaisten kanssa kehitämme palvelun, joka ennestään parantaa toiminnassa olevaa elintapaohjausta ”

Liikunnansuunnittelija Jani Raivio ja liikuntapäällikkö Anton Ahonen Vantaalta kertovat, että tavoitteena on rakentaa uudenlainen digitaalinen palvelu Vantaan asukkaiden käyttöön.

”Vaikuttava palvelu edellyttää laadukkaiden sisältöjen lisäksi myös sujuvasti toimivaa teknistä alustaa. Etsimme kilpailutuksessa yhteistyökumppania, joka kykenee toteuttamaan meidän tarpeisiimme räätälöidyn teknisen alustan. Halusimme alustan, jonka pohjalle voidaan rakentaa myös muita etäohjauspalveluita”, Anton Ahonen.

Tutustu Vantaan hyvinvointimentorointiin verkkosivuilla

https://www.vantaa.fi/fi/palveluhakemisto/palvelu/hyvinvointimentorointi

THL:n arvionti Vantaan elintapaohjauksen toimintamallista:

https://thl.fi/aiheet/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tieto-ja-toimintamallit/hyte-toimintamallien-arviointi/arvioidut-toimintamallit/vantaan-elintapaohjaus-toimintamallin-arviointi