Meillä oli ilo osallistua 9.3 pidettyyn KEVA-päivään. Päivän teemana oli ‘Kestävää työelämää – toiveikas katse tulevaisuuteen’. Ohjelma koostui kuudesta esityksestä ja paneelikeskustelusta. Kiinnostavaa asiaa oli yllin kyllin yhteen blogitekstiin. Tämän vuoksi päätimme tehdä tiukan rajauksen. Keskitymme kahteen asiaan ja teemme kummastakin oman blogitekstin.

Tässä ensimmäisessä osassa keskitymme Jaakko Kianderin alustukseen, jossa luodaan iso kuva toimintaympäristöstä. Toisessa blogitekstissä tarkastelemme Minna Huotilaisen esitystä ’Hyvinvoivat aivot työssä’. Nämä kaksi esitystä ovat mielestämme merkityksellisimpiä hyvinvointiyhteiskunnan toimivuuden kannalta.

KEVAn toimitusjohtaja Jaakko Kiander kävi alussa läpi KEVAn roolin. KEVA vastaa julkisen puolen työntekijöiden eläketurvasta. KEVAn sijoitettavat eläkevarat ovat noin 60 miljardia euroa, ja se on iso sijoittaja jonka tulee toimia pitkäjänteisesti. Tämän potin sijoittaminen tuottavasti mutta samalla riskit minimoiden on oleellinen osa KEVAn kestävää toimintaa.

Julkisen sektorin iso muutos, kuntien sosiaali- ja terveystoimintojen siirtyminen HYTE-alueille toi KEVAlle uudet isot asiakkuudet. HYTE-alueiden alku on ollut haasteellinen. HYTE-alueilla on rahoitusvaje ja sen lisäksi pulaa työvoimasta. Kun tähän lisätään vielä sairaspoissaolojen iso määrä ja haasteet työhyvinvoinnissa, on siinä haastetta kerrakseen.

KEVA tekee myös tutkimusta. Tutkimukset liittyvät valtaosin työvoimapulaan ja työssä jaksamiseen. Tutkimusten viesti on ollut että työvoimapula tulee jatkossa pahenemaan ja samaan aikaan eläköityvien määrä kasvaa. Osaratkaisu tähän olisi asteittainen poistuminen työelämästä: otetaan eläke mutta jatketaan sen lisäksi töissä. Töissä jatkaminen pitempään onnistuu, koska julkisen sektorin työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi.

Jaakko Kianderin alustuksessa esittelemät haasteet voivat tuntua aika ylivoimaisilta. Toisaalta, ongelmaa ei voi ratkaista, ellei sitä ole identifioitu. Nyt se on selkeästi määritelty, joten on ratkaisujen aika. Mielestämme ratkaisun ytimessä on työssä jaksaminen ja työhyvinvointi, kun puhutaan työntekijöistä. Vastaavasti, jos pystymme tarjoamaan vaikuttavia ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja sote-sektorin asiakkaille, se pienentää turhaa kysyntää. Hyvä uutinen tässä on se, että pitkäjänteinen elintapaohjaus on lääke kumpaankiin vaivaan.

Kiinnostuitko aiheesta, ota meihin yhteyttä!