Tämänkertaisessa blogitekstissä kurkistamme sisällöntuotannon maailmaan.

Osana Kestävää työelämää -hanketta Keva kehittää puhelinsovellusta kaikkien julkisen sektorin työntekijöiden käyttöön. Puhelinsovellus on toteutettu käyttäen Coach4Pro-alustaa, ja se julkaistaan vuoden 2024 lopussa.

Haastateltavina Kevasta ovat Anita Savinainen ja Antti Salmi. Antti on Kevan digitaalisen oppimisen asiantuntija ja vastaa digitaalisen oppimisen palveluista. Anita on Kevan Kestävää työelämää -hankkeen hankekoordinaattori, joka koordinoi palvelun sisällöntuotantoa ja vastaa siitä, että yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa tuotetut sisällöt ovat kunnossa ja laadukkaita.

Millainen julkaistava sovellus on tarkemmin?

Palvelu on nimeltään Kevan Kestävä ura –sovellus. Palvelu on maksuton ja suunnattu julkisen sektorin työntekijöille oman työkyvyn vahvistamiseen, ylläpitämiseen ja oman työuran pohtimiseen. Palvelu tukee työnantajan työkykyjohtamista.

Palvelu koostuu julkaisuvaiheessa viidestä eri oppimispolusta, joista kukin on kestoltaan kuusi viikkoa. Käyttäjä voi aktivoida itselleen sopivan oppimispolun silloin, kun hänelle sopii.

Voisitteko kertoa tarkemmin noista viidestä oppimispolusta?

Oppimispolut koostuvat pienistä tehtävistä, teksteistä, vinkeistä ja videoista. Sisällöt aktivoituvat automaattisesti sovelluksesta löytyvään kalenteriin. Tämän lisäksi osa sisällöistä, kuten videot löytyvät materiaalisalkusta, josta niitä voi käydä katsomassa myös erikseen silloin kun käyttäjälle parhaiten sopii.

Oppimispolut on jaettu seuraaviin aiheisiin: Työn merkityksellisyys, Minä työyhteisössä, Vireystila ja palautuminen, Osaaminen ja oppiminen sekä Fyysinen aktiivisuus ja ravinto.

Oleellinen osa kaikkia polkuja on mahdollisuus itsereflektioon eli oman tilanteen arviointiin. Tämän pohjalta voi tehdä hyväksi havaitsemiaan muutoksia omaan arkeen sovelluksen tarjoamien konkreettisten keinojen avulla.

Mistä vaiheista oppimispolkujen tekeminen koostui?

Kaiken pohjana on Kevan pedagoginen kehikko, jonka pohjalla ovat tutkitut tavat vaikuttaa toiminnan muutokseen.

Oppimispolut ovat rakennettu yhteistyössä palveluntuottajien ja Kevan kanssa. Ensin on lähdetty luomaan viikkokohtaisia teemoja, jotka ovat valikoituneet tarpeen, hyödyn ja määritellyn tavoitteen pohjalta.

Teemat ovat palasteltu sopiviin osiin, joihin voi tutustua myös pikkuhiljaa. Koska käyttäjät ovat julkisen sektorin työntekijöitä, sisällöt ovat räätälöity siten, että ne toimivat aidosti julkisen alan työarjessa.

Kun huomioonotettavia asioita on näinkin paljon, ja sisältöjä tekevät asiantuntijat toisistaan erillään, on sisällöntuotannon koordinointi erittäin tärkeää.

Minkälaisten sisältöjen uskoisitte olevan kaikkein hyödyllisimpiä?

Uskomme, että kaikkein hyödyllisimpiä ovat itsereflektioon tarjotut työkalut ja konkreettiset vinkit, joita voi hyödyntää omassa arjessa ja työpäivien aikana jatkossa.

Esimerkiksi Vireystila ja palautuminen -polulla niitä on paljon, ja on hienoa, jos jokainen löytää niistä yhdenkin itselleen sopivan keinon.

Mikä tällaisen oppimiskokonaisuuden tekemisessä oli se tärkein vaihe?

Käsikirjoitus, sanovat Anita ja Antti kuin yhdestä suusta.

Kun viikkojen tekstisisällöt ja videoiden käsikirjoitukset on kunnossa, eteneminen on nopeaa. Parhaimmillaan pystyimme tuottamaan kahdessa viikossa 15 videota ja lopulliset kuvitusgrafiikat.

Tämä on vaatinut kuitenkin intensiivisiä, mutta innostavia työpäiviä kaikilta tuotantoon osallistuvilta. Studiotyöskentely tapahtui kokonaan Kevan oman pop-up kuvaustiimin voimin, jonka roolijako ja työn sujuvuus on saatu hiottua erittäin toimivaksi.

Tyypillisesti yhden oppimispolun videot kuvattiin kahdessa päivässä, ja tämän jälkeen pidettiin kevyempi työpäivä, jotta vireystila pysyi hyvänä.

Lopuksi

Kevan Kestävää työelämää -hanke on saanut valtionavustusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavasta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Lisätietoa hankkeesta Kevan verkkosivuilla: www.keva.fi/kestavaatyoelamaa

Jatkoa seuraa. Blogitekstin toisessa osassa käymme läpi laatuasioita ja jatkokehitystä.