Tavoitteet

Tarjota asiakkaille kustannustehokasta ja laadukasta verkkovalmennusta.

Haasteet

Asiakaskohtaisten kustannusten nousu ja laadun varmistaminen.

Tulokset

Asiakasmäärä kasvoi 30% kolmen kuukauden käytön jälkeen.

Vuonna 2012 perustettu ruotsalainen juoksuvalmennusyritys Löpskolan, joka  auttaa asiakkaitaan kehittymään paremmiksi juoksijoiksi toimitusjohtaja ja päävalmentaja Rafael Askrosin johdolla.

Löpskolan uskoo yksilölliseen valmennukseen ja ohjaukseen eikä oikotietä tulosten saavuttamiseen ole. Keskitymme hyvin yksilölliseen valmennukseen ilman, että asiakas tulee tarvitsemaan ulkopuolisen valmentajan apua.

– Haluamme tehdä itsestämme tarpeettomia, niin sanotusti.

– Vuonna 2012 meillä oli paljon juoksukouluja eri puolella Ruotsia ja valmennuksemme oli asiakkaiden kanssa kasvotusten tapahtuvaa valmennusta. Nykyisin olemme luopuneet lähes täysin kasvotusten tapahtuvasta valmennuksesta.

– Päätimme siirtyä verkkopohjaiseen valmennukseen useasta eri syystä. Kun verkkovalmennus on suunniteltu ja toteutettu huolellisesti ja laadukkaasti, se tekee toiminnasta kustannustehokasta sekä asiakkaalle, että meille. Tapaamme asiakkaita harvoin, sillä enää ei ole tarvetta siihen. Kun asiakas tarvitsee tapaamisia ja kuntotestejä tai analyysejä meillä on hyvät yhteistyökumppanit näitä tilanteita varten. 

Löpskolanin tavoite on laajentaa liiketoimintaa niin, että useampi ihminen voi nauttia valmennuksesta ilman suuria kustannuksia tai joutua kokemaan huonoa laatua ja palvelua. Lisäksi halutaan toimia “oikeassa suhteessa” asiakkaan edistymiseen nähden, jotta voidaan taata asiakkaan saaman palvelun laatu.

Askros oivalsti, ettei yritykselle asetettuja tavoitteista voida saavuttaa ilman toimintatavan muutosta. Tarvitaan oikeanlainen sovellus, jonka avulla voidaan tehdä kaikki halutut asiat. 

– Halusimme työskennellä yrityksen kanssa kenellä on samat tavoitteet ja intohimot kuin meillä. Ilman Coach4Pro:n sovellusta emme kykenisi palvelemaan asiakkaitamme haluamalla tavalla.

– Coach4Pro on mahdollistanut meidän liiketoiminnan kasvun ja olemme päässeet lähemmäksi korkealle asetettuja tavoitteitamme kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi olemme onnistuneet vähentämään merkittävästi ajankäyttöämme valmennusohjelmien suunnittelemisessa sekä yhteydenpidossa asiakkaiden kanssa. Aikaisemmin jouduimme käyttämään useita eri sovelluksia mutta nyt voimme käyttää vain yhtä sovellusta!

Coach4Pro:n käyttöönotosta lähtien havaitsimme esimerkiksi väärien valmennusohjelmien tarjoamisen väärille asiakkaille riskin vähentyneen. Sovelluksen hyvän käyttöliittymän ansiosta saamme helposti yleisnäkymän asiakkaista ja heidän valmennusohjelman sisällöstä.

– Onnistuimme palvelemaan 30% suurempaa määrää asiakkaita sovelluksen käyttöönoton jälkeen sekä toimintatapamme on selkeytynyt ja yhdenmukaistunut. Ja tavoitteenamme on kasvaa jatkossakin.

“Olemme erittäin tyytyväisiä hyvin toimineeseen yhteistyöhön Löpskolanin kanssa. Heillä on hyvät tulevaisuuden näkymät, jossa saamme olla mukana”, sanoo Linus Nynäs, Ruotsin myyntipäällikkö.

 

 Löpskolan nettisivu