Jos etävalmennus ei ole sinulle entuudestaan tuttua tai haluat uusia ideoita valmennustoimintaasi, olet saapunut oikeaan paikkaan. Tässä artikkelissa käymme läpi mitä etävalmennus vaatii, ja miten onnistut tässä nopeasti kasvavassa markkinassa.

Suunnitelma

Jos haluat ansaita elantosi valmentamisella, on syytä tarkastella valmentamista liiketoimintana. Tarvitset selkeän liiketoimintasuunnitelman, valmensitpa sitten kasvokkain tai etänä. Ei mitään monimutkaista, tee siitä yksinkertainen ja ennen muuta skaalautuva.

Tuotat valmennuspalvelua, joten tarvitset palvelukuvauksen. Mitä palvelu pitää sisällään, mikä ei siihen kuulu, valmennuksen kesto, kenelle palvelu on suunnattu, mikä on palvelun päämäärä ja ennen kaikkea kenelle palvelu ei sovi.

Kun nämä asiat on selkeästi kuvattu, potentiaaliset asiakkaasi pystyvät arvioimaan vastaako palvelusi heidän vaatimuksiansa.

Palvelukuvaus on tämän jälkeen kunnossa. Seuraavaksi pitää miettiä miten palvelu tuotetaan. Sisällöstä riippumatta, sen on oltava saatavissa verkosta, joten tähän tarvitset työkalun.

Seuraavaksi on päätettävä miten tämä sisältö jaetaan asiakkaille. Koska kysymyksessä on verkkovalmennus, tarvitset alustan jonka avulla olet yhteydessä asiakkaisiisi. Alustan tulisi tukea myös sisällön luomista, jolloin sinun ei tarvitse käyttää useita eri ohjelmistoja.

Liiketoimintasuunnitelmassasi olisi hyvä olla asiakaspolku, jossa kerrot vaihe vaiheelta miten asiakkaat saavat palvelusi käyttöönsä. Tämä vaikuttaa oleellisesti palvelusi laatuun, erityisesti silloin kun asiakasmääräsi kasvaa.

 

Paikka

Sisältö on nyt kunnossa, joten sinulla on palvelu jota myydä. Mutta mistä asiakkaat löytävät palvelusi? Katsotaanpa seuraavaksi sitä.

Useimmilla etävalmentajilla on omat web-sivut. Näillä sivuilla esittelet itsesi ja palvelusi. Tämän lisäksi asiakkaalle on kerrottava mistä ja miten palveluitasi ostetaan. Web-sivujen tekemisen takia ei kannata menettää yöunia, mutta jos koet sen turhan työlääksi, voit aina hyödyntää sosiaalista mediaa. Tämä johtaakin meidät sopivasti seuraavan aiheeseen.

Markkinointi

Nyt sinulla on sekä palvelut että paikka josta ostaa palvelusi. Tämä ei riitä, tarvitset näkyvyyttä. Tarvitset näkyvyyttä niiden ihmisten joukossa, jotka ovat kiinnostuneita palveluistasi.

Yleisin tapa lisätä näkyvyyttä on olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Voisi jopa sanoa niin, että jos et ole sosiaalisessa mediassa, ei ole olemassa palveluitasikaan. Näitä medioita on kasapäin, joten sinun on tehtävä valintaa. Voit toki yrittää poimia kaikki rusinat pullasta, mutta siihen se aika sitten meneekin. On parempi kuitenkin valita sellainen media, jossa potentiaaliset asiakkaasi ovat aktiivisia.

Useimmat valmentajat eivät tyydy pelkästään sosiaaliseen mediaan markkinointikanavana. On hyvä olla läsnä keskustelufoorumeissa, messuilla ja erilaisissa tapahtumissa joissa myös mahdolliset asiakkaat ovat. Myös maksetut mainokset ovat yksi vaihtoehto.

Sitten kun olet kyllin tunnettu, tarve käyttää edellämainittuja kanavia pienenee. Maineesi leviää suusta suuhun. Tämä kaikki ei tapahdu yhdessä yössä. Pysyvien asiakkuuksien saaminen ottaa aikaa, jopa vuosia.

Raha

Tärkein ja samalla haastavin asia viimeiseksi. Miten ansaita elantonsa etävalmennuksella.

Asia voidaan pilkkoa kolmeen osaan: palvelun tuottamisen kustannuksiin, palvelun hinnoitteluun ja asiakasmääriin. Nämä ovat kytkeytyneitä toisiinsa. Menestyminen kilpailussa vaatii että nämä kolme ovat oikeassa suhteessa toisiinsa.

Coach4Pro:ssa olemme ajatelleet, että tuotantokustannusten hallinta on menestymisen perusta. Olemme kirjoittaneet aiheesta kaksi artikkelia, joissa keskitytään siihen miten tuotetaan laadukasta valmennuspalvelua isoille asiakasmäärille. Tässä vielä lyhyesti aiheesta. Asian ytimessä on ennakkosuunnittelu. Päämääränä on luoda mahdollisimman paljon sisällöstä ja viestinnästä etukäteen, kuitenkin niin, että henkilökohtainen kosketus asiakkaisiin säilyy. Lisäksi on löydettävä segmentti, jossa on kasvun mahdollisuuksia. Kaikkea kaikille ei ole toimiva valinta.

Parempi olla paras jollakin erityisalalla, kuin keskinkertainen kaikessa.

Palvelun hinnan määrittäminen voi olla ongelmallista. Ensimmäiseksi on selvitettävä mahdollisten kilpailijoiden hinnoittelu. Lopullisen hinnan määrittelee sitten kilpailutilanne.

Jos päätät kilpailla hinnalla, sinun on pidettävä tuotantokustannukset alhaisina tai tyydyttävä pienempään tuottoon per transaktio. Onko palvelun hinta alhainen vai korkea ei ole oleellinen asia, vaan se mitä asiakas rahallaan saa. 

Asiakkaiden lukumäärä on etävalmennuksessa se määräävin tekijä kannattavuuden kannalta. Mitä enemmän asiakkaita sitä isompi kassavirta, edellyttäen että pystyt toimittamaan palvelun ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Tässä haasteena on palvelun laadun pitäminen korkeana kun asiakasmäärät kasvavat. Tästäkin meillä on artikkeli, johon on hyvä tutustua.

 Yhteenveto

1. Tee liiketoimintasuunnitelma

2. Valitse paikka jossa myyt palveluitasi

3. Tarvitset etävalmennukseen räätälöidyn alustan

4. Valitse paikka jossa haet näkyvyyttä

5. Tarkastele aika ajoin, että se mitä teet on myös kannattavaa

 

Herättikö tämä artikkeli mielenkiintosi?
Laita sähköpostia.

Tutustu uuteen etävalmennusalustaasi jo tänään.