Vantaan kaupungin Terveyden edistämishankkeen kolmituntinen loppuseminaari pidettiin 6.10.2021.
Yhtenä osana hanketta oli elintapaohjauksen kehittäminen. Yksilöllisellä ja pitkäkestoisella ohjauksella pyritään pysyviin tuloksiin ja tapojen muodostamiseen. Asiakkaiden ongelmat liittyivät kohonneeseen verenpaineeseen, ylipainoon, kohonneeseen diabetesriskiin, mielialan laskuun tai vähäiseen liikkumiseen.

Ohjelma oli vaikuttava, valtaosa osallistujista pudotti vuoden aikana painoaan merkittävästi (keskiarvo 2.5%). Liikkuminen kasvoi keskimäärin noin 5 tuntia kuukaudessa eli yli tunnin viikossa.   

Seminaarin timanttina oli neljän ohjelmaan osallistuneen henkilön kokemukset ja tuntemukset ohjelmasta. Osallistujat painottivat puheenvuoroissaan seuraavia asoita:

Ohjaajan rooli 

Ohjaajien kannustusta, tukea ja kykyä lukea ihmisten elämäntilannetta pidettiin ensisijaisen tärkeinä. Ihmiset arvostivat jatkuvaa palautetta, jota odotettiin ja myös saatiin aina kun oli aihetta. 

Alla osallistujien palautteita kun heiltä kysyttiin “Mikä on ollut parasta mentoroinnissa?” 

“Kontakti osaavaan mentoriin, tavoitettavissa päivittäin. Yhteydenpito mentoriin sitouttaa minutkin.”

“Mentorin osalta jatkuva palaute.” 

“Mentoria voi myös haastaa, ei tarvitse tehdä kaikkea aina kerralla.”

Itse ohjelma

Osallistujat olivat sisäistäneet sen, että muutos lähtee itsestä ja että se ottaa aikaa. Ohjelman pitkäkestoisuutta arvostettiin ja ymmärrettiin että tämä on välttämätöntä kun tähdätään pysyvään muutokseen.

“On etuoikeutettua olla mukana tällaisessa prosessissa, varsinkin kun se on ilmainen.”

“ Isoin asia tässä on se, että tämä ohjelma on ollut riittävän pitkä.”

“ Repsahduksia tulee, mutta elämä jatkuu.” 

Etäohjaus

Osallistujat arvostivat kasvokkain pidettyjä tapaamisia, mutta myös ymmärsivät että tämä kuormittaa ohjaajia aika tavalla ja käy kaupungin kukkarolle. Kun oli tavattu kasvokkain, oli myös luotu luottamus ja pohja luontevaan vuorovaikutukseen etäohjauksen aikana. Ihmiset arvostivat  myös sitä, että annettuja tehtäviä voi suorittaa silloin kun se sopii omaan aikatauluun. Etäohjaus vapautti ajasta ja paikasta.

“Voin tehdä tehtävät silloin kun ne minulle sopii, ohjeet ovat saatavilla. En kaipaa mitään muuta.

Motivaatio on herätetty, siihen olen erittäin tyytyväinen.” 

Osallistujat painottivat että he voivat luottaa siihen että palautetta sai aina ja viesteihin vastattiin täsmällisesti, välillä pienellä viiveellä mutta varmasti. Tällainen “ajansiirto” koettiin positiivisena, sekä ohjaaja että ohjattava voivat työskennellä omaan tahtiin. 

Osallistujien ohjeita uusille asiakkaille

“ Lähtekää mukaan. Älkää lähtekö sillä asenteella että kaikki muuttuu kerralla, naps, vaan se on askel kerrallaan. Jos tällainen mahdollisuus on, ottakaa oppi vastaan, haastakaa mentoreita, hyödyntäkää mentoreita, kannustukset ja kritiikit myös. Kyllä ne tukee teitä kaikin mahdollisin tavoin, jos vaan uskallatte antaa mahdollisuuden .”

“ Mentoroinnissa edetään koko ajan positiivisuuden kautta. Jos vaikka kahteen viikkoon ei ole tehnyt merkintöjä sovellukseen, niin silloinkaan ei tule viestiä että kyllä nyt pitäisi lähteä liikkeelle, vaan tulee nätisti kysymys että mitä sulle kuuluu, onko sulla kaikki hyvin.” 

Lopuksi

Toimiva etäohjausalusta mahdollistaa henkilökohtaisen elintapaohjauksen. Se tuo mukanaan jatkuvan yhteydenpidon, vapauttaa ajasta ja paikasta ja sallii etenemisen omaan tahtiin. Se tehostaa ohjaajien työtä mahdollistaen useamman asiakkaan ohjaamisen. Tämä kaikki kuitenkin palveluna, ei itsepalveluna. Tätä kaikki haastatellut pitivät arvossa.

Lisää infoa antaa:

Coach4Pro
Mikko Koskela, Toimitusjohtaja
mikko.koskela(at)coach4pro.com
+358 40 060 3209