Vastetta rahalle?

Vastetta rahalle?

Tyypin 2 diabetes on noussut viimeisten vuosikymmenien aikana kansantaudiksi Suomessa. Pitkään sitä on pidetty kroonisena eli parantumattomana tautina. Taudin taustalla on insuliiniresistenssi, jossa keho ei reagoi normaalisti insuliinihormoniin, jolloin veren glukoositasot lähtevät nousuun.  Tautia hoidetaan tyypillisesti jatkuvalla verensokeria alentavalla lääkityksellä. Viime vuosina on kuitenkin osoitettu, että kehon kyky reagoida insuliiniin voidaan monessa tapauksessa palauttaa pitkänkin sairasjakson jälkeen. 

Vasteen perustajien Maiju ja Tuomas Javanaisen haastattelu

Vaste Oy:n ovat perustaneet Maiju ja Tuomas Javanainen. Heillä molemmilla on peruskoulutus yliopistosta, Maijulla pääaineena farmasia ja Tuomaksella biokemia. Vasteen hoitomalli on kuitenkin kehittynyt Tuomaksen vuosia kestäneestä tutkimustyöstä.

– Olemme molemmat mukana asiakastyössä. Maiju vastaa myös asiakkaiden lääketurvallisuudesta hoitojaksojen aikana ja varmistaa näin turvallisen elämäntapamuutoksen, Tuomas toteaa.

Vaste on tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän hoitoon erikoistunut yritys.

– Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma perustuu ennen hoidon aloitusta tehtäviin verikokeisiin, joiden perusteella voidaan päätellä asiakkaan lähtötilanne. Verikokeiden lisäksi otetaan huomioon mahdolliset muut sairaudet ja elämäntilanne, Maiju kertoo ja jatkaa,

– Tavoitteena on saavuttaa remissio eli insuliinisensitiivisyyden palauttaminen. Hoitojakson jälkeen asiakas pääsee eroon diabeteslääkityksestä ja veriarvoista nähdään, että veren glukoosipitoisuus (HbA1c) on terveen tasolla.   

picture of Maiju and TuomasVaste Oy:n perustajat Maiju ja Tuomas Javanainen. Kuva, Juha Rimpeläinen.

Tällä hetkellä asiakkaat maksavat klinikkamaksun itse.

– Visiomme on kuitenkin se, että hoitomallimme on laajasti tunnustettu ja vakiintunut työkaluksi perusterveydenhuoltoon ja tuottaa taloudellista hyötyä Suomen terveydenhuoltojärjestelmään sekä hyvinvointia diabetespotilaille ja riskiryhmään kuuluville, Tuomas toteaa.

Kustannukset yhteiskunnalle

Diabeteksen kustannukset yhteiskunnalle ovat olleet kasvussa jo pitkään. Vuonna 2011 diabeteksen aiheuttamat sairaanhoidon kulut olivat 9% koko terveydenhuoltomme kustannuksista. Diabeteksen hoito, kun siihen liittyy lisäsairauksia, maksaa vuodessa noin 5700 euroa/henkilö.

Itä-Suomen yliopiston professori Janne Martikaisen johtama tutkimusryhmä julkaisi 12.3.2020 raportin ehkäisytoimien säästöpotentiaalista tyypin 2 diabeteksessa. Tähän riskiryhmään kuuluu Suomessa 40–80-vuotiaista 700 000 henkilöä. Odotetut elinaikaiset liitännäiset yhteiskunnalliset kokonaiskustannukset ovat nykyarvossa lähes 9 miljardia euroa. Elintapa-interventioiden avulla kokonaiskustannuksia voitaisiin vähentää miljardilla, jopa kahdella miljardilla eurolla, kertoo Martikaisen työryhmän raportti.

Vasteen poikkeava palvelu

– Mikään muu taho Suomessa ei tarjoa tällaista intensiivistä ja jatkuvaa seurantaa sekä etäohjausta. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä 5-6 kertaa päivässä. Seuraamme päivittäin tiettyjä biomarkkereita. Kerran viikossa mitataan vyötärönympärys ja paino. Asiakas mittaa itse, ottaa valokuvat ja laittaa valokuvat Coach4Pro-järjestelmän kautta ohjaajalle, sanoo Maiju ja jatkaa,

– Asiakas voi milloin tahansa ottaa yhteyttä ohjaajaan ja kysyä neuvoa ohjaajalta. Kun viestit ja data ovat tallessa, voidaan myös seurata, miten hoito on edistynyt. Hoidon hienosäätö, tuki ja tarvittaessa interventio perustuvat koko ajan kertyvään dataan. Interaktiivisuus on tällaisessa palvelussa kaiken A&O.

Vasteen asiakastyytyväisyys on erittäin korkea.

– 94% asiakkaistamme suosittelisi Vaste Klinikan hoitojaksoa metabolisista sairauksista kärsiville henkilöille. Elämäntapamuutoksella on myös pysyvyyttä. 88% asiakkaistamme jatkaa uutta elämäntapaansa intensiivisen hoitojakson jälkeen. Myös elämänlaatu paranee hoitojakson jälkeen. Hyvinvointi ja arjessa jaksaminen ovat asioita, joita asiakkaamme arvostavat, sanoo Tuomas.

Coach4Pro:n järjestelmä

– Tärkein yksittäinen ominaisuus on suljettu järjestelmä ja sen mukanaan tuoma tietoturva. Toinen seikka on, että meillä on käytössämme historiadataa, jota analysoimalla palvelua voi kehittää jatkuvasti. Viestintäominaisuudet ovat hyvät ja palautteen antaminen on helppoa, Tuomas toteaa.

Missio

Vaste haluaa antaa mahdollisimman monelle suomalaiselle mahdollisuuden saavuttaa remissio tyypin 2 diabeteksessa ja ennaltaehkäistä taudin kehittyminen.

– Meillä on myös velvollisuus kertoa kaikille suomalaisille, että tyypin 2 diabeteksen ei tarvitse olla kroonisesti etenevä sairaus, vaan siitä on mahdollista parantua. Haluamme myös edistää muutosta metabolisten sairauksien hoitosuosituksissa, Maiju kertoo ja jatkaa,

– Toimimme vaikutus- ja tulosperusteisesti, niin kuin terveydenhuollon niin julkisella puolella, kuin yksityiselläkin tulisi toimia. Jos asiakkaalla on esimerkiksi tyypin 2 diabetes ja hän noudattaa hoitosuunnitelmaa eikä saavuta remissiota, saa hän rahat takaisin. 

Lue lisää Vaste Oy:stä osoitteessa www.vastehealth.fi

Hyvinvointipalvelujen digitalisointi

Tässä blogissa kerromme mitä taikasana digitalisaatio tarkoittaa. Rajoitumme tarkastelussa hyvinvointipalveluihin ja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

 Aloitetaanpa ensin yleiseltä tasolta. Tavallisesti sanaan digitalisaatio liitetään tietotekniikan käyttö, tavalla tai toisella. Miksi sitten tietotekniikkaa käytetään, se on aika yksinkertaista. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Maailma menee tähän suuntaan, halusimme tai emme.

Digitalisaation päämääränä on parantaa jotakin. Se voi olla laadun parantamista, kustannusten minimointia, tehokkuuden parantamista, helpottaa palvelun saatavuutta, parantaa vuorovaikutusta ja niin edelleen.

Ennenkuin sukellamme syvemmälle digitalisaation syövereihin, katsotaan hiukan miltä hyvinvointipalvelut näyttävät kun digitaalinen alusta loistaa poissaolollaan.

Tyypillisesti tällaisessa palvelussa asiakas saa ohjelman, tehtäviä tai harjoitteita joita hänen on tarkoitus noudattaa. Tätä sanotaan itsepalveluksi. Tämän lisäksi on myös ohjaajavetoisia hyvinvointipalveluja, joko henkilökohtaisia tai ryhmälle suunnattuja. 

Yhteistä näille palveluille on, että siitä mitä tehtiin ei jää historiaa tai jälkeä. Lisäksi palaute on vähäistä.

 

Palvelun digitalisointi

Mitä sitten tapahtuu kun digitalisaatio astuu kuvaan mukaan? Tässä tapauksessa kyseessä on ohjelmistoalusta jonka avulla palvelu toimitetaan, oli siinä mukana sitten ohjaaja tai ei. 

Ensinnäkin, hyvin suunnitellussa alustassa erilaisten sisältöjen pitäisi olla helposti muokattavissa ja käytettävissä. Sisällöt voivat olla kokonaisia ohjelmia, harjoitteita, tehtäviä, aterioita, viestejä, kyselyitä ja niin edelleen. Helppo muokattavuus ja käyttö tarkoitaa parempaa tehokkuutta.

Preventive healthcare online mentorKokemuksemme perusteella yksi ohjaaja voi etänä palvella yli 100 asiakasta.

Tärkein hyöty on kuitenkin, että alusta mahdollistaa ajantasaisen seurannan ja että voimme jälkikäteen tarkastella mitä on tapahtunut; meillä on historiadataa.

Datan avulla saadaan hyödyllistä tietoa siitä miten ohjelma sujuu, se mahdollistaa oikeellisen palautteen antamisen ja siihen perustuen voidaan tarvittaessa tehdä oikea-aikainen interventio. Tämä kaikki vain, jos alusta on hyvin suunniteltu.

Ohjaaja voi myös analysoida historiadataa ja saada selville mitkä elementit palveluissa olivat toimivia ja missä olisi parantamisen varaa. Tämä on avain parempaan palvelun laatuun ja edelleen parempaan asiakastyytyväisyyteen.

Datan avulla saadaan myös selville olisiko joku osa palvelusta automatisoitavissa. Tämä puolestaan merkitsee parempaa tehokkuutta.

On vielä syytä todeta, että ohjaajan ei pidä tukeutua pelkästään historialliseen dataan. Palautteen kysyminen ohjelman aikana, sen jokaisessa vaiheessa, on todella tärkeää. Digitaalisen alustan avulla tämä on helppoa.

Kun näitä kahta asiaa, historiadataa ja asiakkaiden antamaa palautetta tarkastellaan yhdessä, saadaan selville monia asioita. Voimme vertailla asiakkaan odotuksia ja sitä mitä hänelle toimitimme. Tämän on perusta ohjelmien jatkuvalle kehittämiselle.

Tässä artikkelissa avasimme digitalisaation käsitettä ja sitä mitä käytettävissä oleva data mahdollistaa. Tulevissa artikkeleissa esittelemme joitakin hyviä käytäntöjä kun suunnitellaan ja toteutetaan digitaalisia hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon palveluita.

Lopuksi, tässähän tuli nyt määritellyksi mitä tuo taikasana digitalisaatio merkitsee tässä asiayhteydessä. Sehän tarkoittaa, että meillä on dataa käytettävissämme!

Herättikö tämä artikkeli mielenkiintosi?
Laita sähköpostia.

Tutustu uuteen etävalmennusalustaasi jo tänään. Tästä ilmaiseen koekäyttöön.

Oletko kiinnostunut kuinka yksi Suomen suurimmista kaupungeista toteuttaa elintapaohjausta etäpalveluna?

Oletko kiinnostunut kuinka yksi Suomen suurimmista kaupungeista toteuttaa elintapaohjausta etäpalveluna?

Tässä artikkelissa kerrotaan Vantaan kaupungin Terveyden edistämisen pilottihankkeesta, jossa testataan elintapaohjauspalvelua riskiryhmiin kuuluville kuntalaisille.

Elintapaohjauksen pilotissa testataan etäohjaustyökaluja, kuten Coach4Pro-ohjelmistoa, joka tekee asiakkaan ja ohjaajan välisestä kommunikaatiosta helppoa. Ohjelmisto mahdollistaa asiakkaiden kannustamisen ja terveellisemmistä elämäntavoista tiedottamisen vaivatta.

Artikkelin ovat kirjoittaneet projektiasiantuntija Marianna Suonpää ja projektikoordinaattori Inka Mannoja Vantaan kaupungilta.

 

Vantaan ja Coach4Pron yhteistyö

Taustaa
Vantaan kaupunki ja Coach4Pro testaavat terveyden edistämishankkeessa pitkäkestoista, vähintään 12 kuukauden mittaista elintapaohjausta. Elintapaohjaus on nimitetty Vantaalla hankeaikana Hyvinvointimentoroinniksi ja sitä pilotoidaan vuosina 2020-2021 kolmella eri kohderyhmällä. Kohderyhmien henkilöt kuuluvat terveydentilansa puolesta riskiryhmään. Näitä henkilöitä tunnistetaan perusterveydenhuollon asiakkaista, odottavista äideistä ja ammattikoulua käyvistä pojista.

Henkilöt ohjataan Hyvinvointimentorointiin terveyspalveluiden kautta, hyödyntäen potilasjärjestelmä Apottia ja Maisa-asiakasportaalia. Lisäksi mentorointiin on ollut mahdollista ilmoittautua itse hankkeen nettisivujen yhteydenottolomakkeella.

 

Ohjaus ja ohjelman elementit

Hyvinvointimentoroinnin elintapaohjaus aloitetaan tapaamisella, jossa keskustellaan asiakkaan tilanteesta, elintavoista ja tavoitteista elintapaohjauksen suhteen. Vuoden mittainen mentorointi koostuu etäohjauksesta, ryhmätapaamisista ja henkilökohtaisista tapaamisista ohjaajan kanssa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan mentorointijakson jälkeen vuoden ajan seurantaa siitä, kuinka mentoroinnin aikana opitut asiat ovat juurtuneet osaksi mukana olleiden asiakkaiden elämää.

Mentoroinnin ohjauksessa käytetään apuna pilottivaiheessa mm. Coach4Pro-sovellusta. Sovelluksen avulla pohditaan erilaisten tehtävien avulla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä jaetaan tietoa konkreettisesti eri osa-alueista, kuten liikunnasta, ravitsemuksesta ja unesta sekä palautumisesta. Sovellus mahdollistaa ohjaajan ja asiakkaan välisen kommunikoinnin milloin ja missä vain.

Ennaltaehkäisy Vantaa

Tällä hetkellä Vantaan pilottivaiheen mentoroinnissa on mukana tasan 100 henkilöä. Asiakkaat ovat pysyneet hyvin palvelussa mukana, sillä vain muutama on lopettanut terveydellisistä syistä. Mentorina Vantaalla toimii Inka Mannoja, joka seuraa ja ohjaa asiakkaiden etenemistä koko ohjelman ajan.

Osa asiakkaista on ollut mukana jo yhdeksän kuukauden ajan ja edistymistä elintapojen suhteen on huomattavissa. Esimerkiksi kehon painossa ja aktiivisuusmittareiden datassa on havaittu terveyden kannalta positiivisia ja tilastollisesti merkittäviä muutoksia. Myös asiakkaat itse ovat raportoineet positiivisia muutoksia esimerkiksi jaksamisessaan, ajattelutavoissaan ja fyysisessä kunnossaan.

Mentoroinnissa asiakkaiden lähtötilanne ja siten myös tavoitteet eroavat toisistaan. Tämän vuoksi mentoroinnissa painotetaan eri asioita jokaisen henkilön kohdalla. Näitä asioita ovat mm. arkiliikunnan lisääminen, harrastuksen löytyminen, keinot painonhallintaan, oman ajattelutavan tarkastelu, laadukkaan unen tai ravitsemuksen lisääminen. Pitkällä aikavälillä näillä onkin suuri merkitys oman hyvinvoinnin kannalta, joten mentoroinnissa pyritään löytämään hyvinvointia pitkällä aikavälillä edistävät asiat.

 

Tavoitteena jatkuvuus

Mentorointipalvelun testaus ja kehittäminen jatkuu Vantaalla syksyyn 2021 saakka. Palvelusta kerätään jatkuvasti palautetta ja kokemuksia, joiden perusteella arvioidaan palvelun hyödyllisyyttä ja sen aikaansaamia tuloksia sekä vaikutuksia. Tarkoituksena on vakiinnuttaa pitkäaikainen elintapaohjauspalvelu osaksi kaupungin perustoimintaa.

Lisätietoa Vantaan terveyden edistämishankkeesta ja hyvinvointimentoroinnista: https://kunnolla.fi/

Projektiasiantuntija Marianna Suonpää, 043 826 8121, marianna.suonpaa(at)vantaa.fi
Projektikoordinaattori Inka Mannoja 040 190 7136, inka.mannoja(at)vantaa.fi

“Asiakkaat käyttävät palvelujani aiempaa pidempään”

“Asiakkaat käyttävät palvelujani aiempaa pidempään”

Tavoitteet

Yksilöllistä valmennusta jokaiselle, elämäntilanteesta riippumatta.

Haasteet

Miten tarjota yksilöllistä valmennusta edullisesti.

Tulokset

Nyt kun yksilöllinen valmennus on helppo toteuttaa, on myös asiakasmäärä kasvanut.

Löpcoachen Sverige tarjoaa henkilökohtaista etävalmennusta.

– Aloitimme toimintamme juoksukouluna, ja meillä oli viikottain useita yhteisharjoituksia. Melko pian huomasimme, että meidän täytyy keksiä uusi tapa tarjota valmennusta, sanoo Jörgen Hallberg, yhtiön omistaja.

Haasteena oli tarjota yksilöllistä valmennusta joka ottaa huomioon asiakkaan elämäntilanteen.

– Tosiasiassa vain harvat henkilöt voivat sitoutua viikottaisiin yhteisharjoituksiin. Tämä tekee yksilöllisestä valmentamisesta tosi haastavaa, toteaa Jörgen, ja jatkaa

– Olemme tarjonneet etävalmennusta vuodesta 2017. Aloitimme myymällä web-sivuillamme yksilöllisiä harjoitusohjelmia. Näin kaikki sai alkunsa.

Löpcoachen Sverigen juoksuvalmennus on aina perustunut asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin. On haastavaa tarjota todella henkilökohtaista valmennusta kohtuuhintaan. Oli löydettävä parempi tapa toimia asiakkaiden kanssa. Tapa, joka olisi tehokkaampi ja joka säästäisi valmentajan aikaa.

– Havaitsimme, että meidän olisi löydettävä online-työkalu helpottamaan työtämme. Aluksi ajattelimme tekevämme oman sovelluksen, mutta otettuamme yhteyttä Coach4Pro:hon huomasimme että tämä on oikea tapa edetä. Voin huoletta sanoa että valintamme oli onnistunut, toteaa Jörgen.

“Coach4Pro sopii yksilölliseen valmennukseen kuin nenä päähän”

– Sovelluksen käyttäminen säästää aikaani valmentamiseen. Voin auttaa useampia henkilöitä kuin aiemmin. En ole sidottu yhteen paikkaan ja tiettyyn aikaan, voin valmentaa silloin kun se minulle sopii.

– Jos asiaa ajattelee taloudelliselta kannalta on Coach4Pro ollut oiva valinta Löppcoachen Sverigelle. Asiakkaat käyttävät palvelujani aiempaa pidempään, ja keskeyttävien määrä on laskenut. Nyt voin myös tarjota erilaisia palveluita jotka sopivat asiakkaan tilanteeseen.

– Asiakkaat voivat valita eritasoista valmennusta. Jos he haluavat yleisen harjoitusohjelman ja minun kommenttini harjoittelusta, valmennus on todella edullista.

– Jonkin ajan kuluttua he voivat haluta henkilökohtaista valmennusta vaikkapa puoleksi vuodeksi ja palata tämän jälkeen yleiseen harjoitusohjelmaan. Aina löytyy ratkaisu, sen sijaan että asiakas keskeyttää valmennuksen. Tämä on auttanut minua palvelemaan asiakkaitani tavalla, joka sopii heidän elämäntilanteeseensa, Jörgen toteaa.

Jörgen Hallbergin tavoitteena on saada etävalmennukseen 100 asiakasta, joista 40 olisi henkilökohtaisessa valmennuksessa. Jörgen on luottavainen että tavoite täyttyy kahdessa vuodessa.

– Yleisesti valmentaminen siirtyy yhä enemmän etävalmennuksen suuntaan. Yhteiskunta muuttuu ja ihmiset tekevät aiempaa enemmän etätöitä. He haluavat valmennusta silloin kun se heille sopii ja siellä missä ovat. Ennen pitkää Coach4Pron kaltainen etävalmennustyökalu on välttämättömyys, Jörgen lopettaa.

Kuortaneen Urheiluopisto- hyvinvointivalmennus ”tuemme jokaista asiakasta yksilönä”

Kuortaneen Urheiluopisto- hyvinvointivalmennus ”tuemme jokaista asiakasta yksilönä”

Tavoitteet

Jokaiselle asiakkaalle henkilökohtainen valmennus

Haasteet

Henkilökohtainen valmennus isolle asiakaskunnalle tehokkaasti

Tulokset

Suunnitelmat ja kommunikaatio henkilökohtaisesti ja helposti

Perusta kunnossa

Kuortaneen Urheiluopisto on tarjonnut työhyvinvointipalveluja jo kymmeniä vuosia ja vuodesta 2015 lähtien yritysten työhyvinvointia nykyisessä muodossa. Tero Viinamäki on ollut mukana yritysten hyvinvointivalmennuksessa alusta lähtien, vastaten palveluista vuodesta 2017.

– Kuortaneella on laaja asiantuntijaverkosto ja asiakas voi luottaa siihen että palvelu perustuu aina alan parhaaseen osaamiseen, Tero kertoo.

– Kuortaneen Urheiluopisto on Suomen Olympiakomitean Olympic Training Center, ja tämä antaa toiminnalle uskottavuuden. Palvelut koetaan hinta/laatu suhteeltaan hyviksi. Valmentaminen on aina yksilöllistä, konkreettista ja tehty asiakkaille helpoksi.

 

Tero Viinamäki on ollut mukana yritysten hyvinvointivalmennuksessa alusta lähtien.

 

Katse tulevaisuuteen

Tärkein tavoite on kasvu ja se on toteutunut hyvin viimeisenä neljänä vuotena.

– Myös lähitulevaisuus näyttää hyvältä, kunhan päästään tästä korona-ajasta. Kasvua haetaan Suomesta, kansainvälinen kasvu ei ole vielä ajankohtaista. Maanlaajuisen toiminnan puolesta puhuu myös se, että useat asiakkaat toimivat koko Suomessa. Tavoitteena on myös saada laaja-alaisempia valmennus-kokonaisuuksia, Tero toteaa.

Etänä tapahtuva hyvinvointivalmennus korostuu entisestään. Viimeisen viiden vuoden aikana verkkoon on tullut paljon erilaisia online-ohjelmia ja valmennusta.

– Me Kuortaneella uskomme valmentajan ja valmennettavan väliseen tiiviiseen yhteyteen. Tämä yhteys on valmennuksen onnistumisen kannalta todella tärkeä. Näen että myös kontaktit siirtyvät erilaisten sovellusten myötä verkkoon. Valmentajien tuoma sparraus ja tuki ei lopu mutta se muuttaa muotoaan, kertoo Tero ja jatkaa naurahtaen,

– Ehkäpä jonain päivänä hologrammi-valmentaja on asiakkaan mukana salilla!


Koronan opetukset

Teron havaintojen mukaan korona-aika näkyy myös yritysten suhtautumisessa etätyöhön. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella yrityksissä ei etätyö ole ollut niin suotavaa. Monessa yrityksessä on ajateltu, että etätyö ei heille sovi. Korona-epidemia on pakottanut monet yhtiöt etätyöhön.

– Olemme mittauksissamme havainneet, että ihmisten stressitasot ovat alentuneet etätyön myötä. Ilmeisesti arjen hallinta on helpompaa, kun ei tarvitse lähteä töihin ja myös työmatkat jäävät pois. Nyt kun keskustelemme työnantajien kanssa, monet negatiivisesti etätyöhön suhtautuneet työnantajat miettivät miten jatkaa etätyötä korona-ajan jälkeen.

 

Kuortaneen työhyvinvointiohjelma ”Omaksi parhaaksi”.

 

Kuortane ja Coach4Pro

Yhteistyöstä Coach4Pron kanssa Terolla on selkeä näkemys.

– Coach4Pro auttaa eniten valmentamisen yksilöllisyyden toteuttamisessa. Pystymme tekemään helposti laajoja monipuolisia yksilöllisiä ohjelmia (ravinto, itse harjoitteet, lepo,…). Pyrimme ohjaamaan jokaista asiakasta yksilönä, ja jos meillä on 100 henkilöä ohjattavana he kaikki tarvitsevan oman suunnitelman. Yksi yhteinen suunnitelma ei toimi, kertoo Tero ja jatkaa,

– Coach4Pro:n avulla yksilöllinen etä-valmennus onnistuu. Asiakas kokee, että tämä on tehty minulle, kenelläkään ei ole samaa sisältöä. Valmentaja kulkee taskussa ja kertoo mitä minäkin päivänä pitää tehdä. Järjestelmän uusimmat ominaisuudet säästävät paljon ohjaajan aikaa, mahdollistaen henkilökohtaisten suunnitelmien teon tehokkaasti.

– Valmentajamme pitävät Coach4Pro-ohjelmistosta. Käytettävyys on kunnossa, ohjelmien teko on nopeaa ja näppärää. Monia asioita saadaan automatisoitua ja ohjelmiston vahvuutena on monipuolisuus, Tero toteaa.


Lopuksi

– Neljä vuotta sitten valitsimme yksilöllisen valmennuksen filosofian. Meillä oli suuria varauksia ja epäilyksiä etävalmennusta kohtaan, mutta Coach4Pro:n käyttö on muuttanut mielemme. Pystymme tekemään henkilökohtaista valmentamista paremmin kuin ennen. Se on itseasiassa vahvistanut valmennusfilosofiaamme käytännössä, kiteyttää Tero lopuksi.

Oman online-palvelun suunnittelu

Hyvän online-palvelun luonti vaatii hyvän suunnitelman. Teimme ohjeen miten luoda suunnitelma niin, että sen saa myös toteutettua tehokkaasti. Ohje on yleinen, mutta parhaan hyödyn saat siitä kun toteutat palvelusi Coach4Pro-ohjelmistolla.

Käymme videolla lyhyesti läpi kaikki vaiheet hyvän online-palvelun suunnittelemiseksi. Saat myös vihjeitä mitä kannattaa ottaa huomioon tehdessäsi sisältöä.

Vantaan kaupunki tarjoaa ilmaisen hyvinvointisovelluksen kaikille vantaalaisille

 

Vantaan kaupunki päätti tarjota kaikille vantaalaisille ilmaisen hyvinvointisovelluksen. Kaupunki on joutunut sulkemaan vapaa-ajan palveluita koronaepidemian vuoksi.

– Kun tuli selväksi, että joudumme perumaan kaikki ohjatun liikunnan ryhmät, aloimme kartoittaa mitä korvaavia palveluita voisimme tarjota vantaalaisille, kertoo vs. Liikuntapäällikkö Anton Ahonen.

– Tarjoamme asukkaillemme sekä verkossa livejumppaa että Coach4Pro-alustalla toteutetun hyvinvointisovelluksen, jatkaa Ahonen.

Vantaalaiset voivat kirjautua hyvinvointisovellukseen Vantaan Sanomissa ja kaupungin omissa julkaisuissa olevien ohjeiden mukaan.

Miten onnistua etävalmennuksessa – vaatimuksia ja ideoita

Jos etävalmennus ei ole sinulle entuudestaan tuttua tai haluat uusia ideoita valmennustoimintaasi, olet saapunut oikeaan paikkaan. Tässä artikkelissa käymme läpi mitä etävalmennus vaatii, ja miten onnistut tässä nopeasti kasvavassa markkinassa.

Suunnitelma

Jos haluat ansaita elantosi valmentamisella, on syytä tarkastella valmentamista liiketoimintana. Tarvitset selkeän liiketoimintasuunnitelman, valmensitpa sitten kasvokkain tai etänä. Ei mitään monimutkaista, tee siitä yksinkertainen ja ennen muuta skaalautuva.

Tuotat valmennuspalvelua, joten tarvitset palvelukuvauksen. Mitä palvelu pitää sisällään, mikä ei siihen kuulu, valmennuksen kesto, kenelle palvelu on suunnattu, mikä on palvelun päämäärä ja ennen kaikkea kenelle palvelu ei sovi.

Kun nämä asiat on selkeästi kuvattu, potentiaaliset asiakkaasi pystyvät arvioimaan vastaako palvelusi heidän vaatimuksiansa.

Palvelukuvaus on tämän jälkeen kunnossa. Seuraavaksi pitää miettiä miten palvelu tuotetaan. Sisällöstä riippumatta, sen on oltava saatavissa verkosta, joten tähän tarvitset työkalun.

Seuraavaksi on päätettävä miten tämä sisältö jaetaan asiakkaille. Koska kysymyksessä on verkkovalmennus, tarvitset alustan jonka avulla olet yhteydessä asiakkaisiisi. Alustan tulisi tukea myös sisällön luomista, jolloin sinun ei tarvitse käyttää useita eri ohjelmistoja.

Liiketoimintasuunnitelmassasi olisi hyvä olla asiakaspolku, jossa kerrot vaihe vaiheelta miten asiakkaat saavat palvelusi käyttöönsä. Tämä vaikuttaa oleellisesti palvelusi laatuun, erityisesti silloin kun asiakasmääräsi kasvaa.

 

Paikka

Sisältö on nyt kunnossa, joten sinulla on palvelu jota myydä. Mutta mistä asiakkaat löytävät palvelusi? Katsotaanpa seuraavaksi sitä.

Useimmilla etävalmentajilla on omat web-sivut. Näillä sivuilla esittelet itsesi ja palvelusi. Tämän lisäksi asiakkaalle on kerrottava mistä ja miten palveluitasi ostetaan. Web-sivujen tekemisen takia ei kannata menettää yöunia, mutta jos koet sen turhan työlääksi, voit aina hyödyntää sosiaalista mediaa. Tämä johtaakin meidät sopivasti seuraavan aiheeseen.

Markkinointi

Nyt sinulla on sekä palvelut että paikka josta ostaa palvelusi. Tämä ei riitä, tarvitset näkyvyyttä. Tarvitset näkyvyyttä niiden ihmisten joukossa, jotka ovat kiinnostuneita palveluistasi.

Yleisin tapa lisätä näkyvyyttä on olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Voisi jopa sanoa niin, että jos et ole sosiaalisessa mediassa, ei ole olemassa palveluitasikaan. Näitä medioita on kasapäin, joten sinun on tehtävä valintaa. Voit toki yrittää poimia kaikki rusinat pullasta, mutta siihen se aika sitten meneekin. On parempi kuitenkin valita sellainen media, jossa potentiaaliset asiakkaasi ovat aktiivisia.

Useimmat valmentajat eivät tyydy pelkästään sosiaaliseen mediaan markkinointikanavana. On hyvä olla läsnä keskustelufoorumeissa, messuilla ja erilaisissa tapahtumissa joissa myös mahdolliset asiakkaat ovat. Myös maksetut mainokset ovat yksi vaihtoehto.

Sitten kun olet kyllin tunnettu, tarve käyttää edellämainittuja kanavia pienenee. Maineesi leviää suusta suuhun. Tämä kaikki ei tapahdu yhdessä yössä. Pysyvien asiakkuuksien saaminen ottaa aikaa, jopa vuosia.

Raha

Tärkein ja samalla haastavin asia viimeiseksi. Miten ansaita elantonsa etävalmennuksella.

Asia voidaan pilkkoa kolmeen osaan: palvelun tuottamisen kustannuksiin, palvelun hinnoitteluun ja asiakasmääriin. Nämä ovat kytkeytyneitä toisiinsa. Menestyminen kilpailussa vaatii että nämä kolme ovat oikeassa suhteessa toisiinsa.

Coach4Pro:ssa olemme ajatelleet, että tuotantokustannusten hallinta on menestymisen perusta. Olemme kirjoittaneet aiheesta kaksi artikkelia, joissa keskitytään siihen miten tuotetaan laadukasta valmennuspalvelua isoille asiakasmäärille. Tässä vielä lyhyesti aiheesta. Asian ytimessä on ennakkosuunnittelu. Päämääränä on luoda mahdollisimman paljon sisällöstä ja viestinnästä etukäteen, kuitenkin niin, että henkilökohtainen kosketus asiakkaisiin säilyy. Lisäksi on löydettävä segmentti, jossa on kasvun mahdollisuuksia. Kaikkea kaikille ei ole toimiva valinta.

Parempi olla paras jollakin erityisalalla, kuin keskinkertainen kaikessa.

Palvelun hinnan määrittäminen voi olla ongelmallista. Ensimmäiseksi on selvitettävä mahdollisten kilpailijoiden hinnoittelu. Lopullisen hinnan määrittelee sitten kilpailutilanne.

Jos päätät kilpailla hinnalla, sinun on pidettävä tuotantokustannukset alhaisina tai tyydyttävä pienempään tuottoon per transaktio. Onko palvelun hinta alhainen vai korkea ei ole oleellinen asia, vaan se mitä asiakas rahallaan saa. 

Asiakkaiden lukumäärä on etävalmennuksessa se määräävin tekijä kannattavuuden kannalta. Mitä enemmän asiakkaita sitä isompi kassavirta, edellyttäen että pystyt toimittamaan palvelun ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Tässä haasteena on palvelun laadun pitäminen korkeana kun asiakasmäärät kasvavat. Tästäkin meillä on artikkeli, johon on hyvä tutustua.

 Yhteenveto

1. Tee liiketoimintasuunnitelma

2. Valitse paikka jossa myyt palveluitasi

3. Tarvitset etävalmennukseen räätälöidyn alustan

4. Valitse paikka jossa haet näkyvyyttä

5. Tarkastele aika ajoin, että se mitä teet on myös kannattavaa

 

Herättikö tämä artikkeli mielenkiintosi?
Laita sähköpostia.

Tutustu uuteen etävalmennusalustaasi jo tänään. Tästä ilmaiseen koekäyttöön.

”Nyt asiakkaille on helpompaa ostaa palvelujani.”

”Nyt asiakkaille on helpompaa ostaa palvelujani.”

Tavoitteet

Rakentaa kokonaisvaltainen hyvinvointipalveluja tarjoava yritys. 

Haasteet

Valmentamiseen liittyvät rutiinit vievät liikaa aikaa, joten laajentuminen on vaikeaa.

Tulokset

Palvelujen hallinta on nyt helpompaa ja hän voi paremmin keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen.

MKO Powertraining on valmennusyritys jota vetää Mikko Korpeinen. Mikko aloitti yrittäjänä 12 vuotta sitten.

– Olen treenannut ja kilpaillut voimannostossa vuodesta 1997 lähtien. Ajan ja menestyksen myötä useat ihmiset kyselivät neuvoja sekä treenamiseen että apua treeniohjelmien teossa.

– Tästä syntyi ajatus että valmentamalla voisi tienata elantonsa. Niinpä jäin töistä vuorotteluvapaalle ja ryhdyin yrittäjäksi. En ole katunut valintaani.

Mikolla on vuosien kokemus valmentamisesta. Hän on tunnettu henkilökohtaisesta otteesta valmennukseen.

– Olen aina pyrkinyt tarjoamaan henkilökohtaista neuvontaa. Kaikki valmennettavat ovat yksilöitä, Mikko tähdentää.

– Palvelun laatu on ollut minulle aina tärkeää. Uskon, että hyvät asiakaskokemukset ja siitä levinnyt sana asiakkaiden keskuudessa on lisännyt kiinnostusta palveluihini.

Mikon tavoitteena on rakentaa MKO Powertrainingistä kokonaisvaltainen hyvinvointipalvelujen tarjoaja. Tähän sisältyy kuntosali, hieronta, lihashuolto, ravintoneuvonta ja yleisen hyvinvoinnin asiat.

– Toteutan asioita perusasiat edellä – yksinkertaisesti, asiakkaiden ehdoilla ja heitä motivoiden, Mikko toteaa.

Coach4Pro edesauttaa Mikon valmennuspalvelujen kehittämistä ja tukee tavoitteiden saavuttamista.

– Coach4Pro tekee yhteydenpidosta valmennattaviin todella helppoa ja nopeaa. Olen pystynyt tekemään palveluistani ammatimaisempia ja pystyn reagoimaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin, Mikko jatkaa.

– Coach4Pro on myös edistänyt myyntiäni. Asiakkaat ymmärtävät paremmin palvelujeni sisällön, jolloin kynnys ostopäätöksen tekemiseen alenee.

Mikon päivittäisten asioiden hoito on nyt helpompaa.

– Nyt voin helposti tarkistaa päivän aikana puhelinsovelluksesta, tarvitsevatko valmennettavani apua jossakin ja pystyn antamaan vastaukset saman tien. Tämä vähentää stressiä kun ei tarvitse murehtia miten asiakkailla menee, Mikko toteaa.

Mikko uskoo valoisaan tulevaisuuteen Coach4Pron avulla.

– Coach4Pro on jo nyt edistänyt valmennuspalvelujani. Olen voinut antaa palautetta siitä, miten Coach4Pro järjestelmää voisi edelleen kehittää, ja minua on kuunneltu. Minulla on näkymä siiihen, miten valmennusohjelmani edistyvät. Myös isompien asiakasmäärien hallinta on helpottunut. Uskon että Coach4Pro edesauttaa liiketoimintani kasvua jatkossakin.

Terveyttä elintapaohjauksella – Vantaa uuden palvelun kehittäjänä

Terveyttä elintapaohjauksella – Vantaa uuden palvelun kehittäjänä

 

Vantaan kaupungilla on vuodesta 2004 alkaen toiminut Liikunta-apteekki.
Alussa Liikunta-apteekki lähti kokeiluna yhdestä tervekeskuksesta, jossa lääkäri pystyi määräämään henkilön liikunnanohjaukseen. Liikunta-apteekki on nykyään levinnyt osaksi kaikkien kuuden Vantaan terveyskeskuksen toimintaa. Saatujen kokemusten kautta on havaittu tarve monipuolisempaan elintapaohjaukseen.


Kohti yksilöllisempää ohjausta

Vantaa kaupunki käynnisti vuonna 2019 kehitysprojektin, jonka tavoitteena on luoda monipuolinen elintapaohjaus, joka tukee kattavammin asiakkaiden tarpeita. Alusta alkaen oli selvää, että uusi palvelu pohjautuisi digitaaliseen ratkaisuun. Tällöin ohjausta voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja samalla tukea asiakasta henkilökohtaisesti pysyvien tuloksien aikaansaamiseksi.

Kuullessaan kehitysprojektista, Inka Mannoja oli heti kiinnostunut ryhtymään ohjaajaksi. Hän aloitti vuonna 2012 liikunnanohjaajana Vantaan kaupungilla. Inka on työnsä ohella opiskellut ylemmän korkeakoulututkinnon ja tehnyt opinnäytetyönsä Liikunta-apteekista.

– Pohjakoulutukseni on lähihoitaja ja olen ohjannut ihmisiä vauvasta vaariin viimeisen 20 vuoden ajan, joten päästä kehittämään kokonaisvaltaisempaa elintapahohjausta on lähellä sydäntäni, kertoo Inka.

Projektissa lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai ravintoteraputti suosittelee asiakkaalle elintapaohjausta, jos jokin ennalta määrätyistä kriteereistä täyttyy. Elintapahohjaus alkaa tunnin tapaamisella ohjaajan kanssa. Tapaamisen aikana käydään läpi ohjauksen sisältö, tutustutaan asiakkaan tilanteeseen sekä määritetään nykyinen kuntotaso leposykkeen ja puristusvoiman perusteella. Asiakkaalle myös ladataan puhelinsovellus ja opastetaan sen käytössä.

– Asiakkaat tykkäävät, että palvelussa on mukana sovellus. Se tekee siitä nykyaikaisen. Asiakkaat ovat oppineet peruskäytön nopeasti ja merkinneet liikuntatapahtumia ahkerasti, Inka toteaa.

Inka pyrkii antamaan palautetta ja kannustusta asiakkaalle välittömästi kun asiakas merkitsee suorituksen. Ohjelmiston käyttöönotto kävi kivuttomasti.

– Se ei ollutkaan niin vaikeaa, naurahtaa Inka.

Vaikka vanhaan Liikunta-apteekkin nähden uudessa palvelussa on enemmän digitaalisia laitteita ja aluksi on kirjaamista, on Inka ollut tyytyväinen.

– Palvelussa näkee kun asiakkaat innostuvat ja aktivoituvat, sekä sen miltä heistä tuntuu, Inka toteaa ja jatkaa,

– Tässä näkee työnsä tuloksen ohjaajana ja se motivoi!

 

Täältä voit lukea lisää kehitysprojektista:
https://kunnolla.fi/