How one of the biggest cities in Finland pilots wellbeing coaching as an online service

How one of the biggest cities in Finland pilots wellbeing coaching as an online service

How one of the biggest cities in Finland pilots wellbeing coaching as an online service

In this article we describe how the City of Vantaa is piloting wellbeing coaching directed to people in certain risk-categories. In this pilot the City of Vantaa is testing different online coaching tools to simplify the communication between the customer and the coach. Coach4Pro is one of the platforms in this test.

The Coach4Pro platform enables the coach to guide, encourage and share information about healthy habits with minimum effort. Writers of this post are project specialist Marianna Suonpää and project coordinator Inka Mannoja, both working for the City of Vantaa.

 

Co-operation between the City Of Vantaa and Coach4Pro

Background

In this pilot, the City of Vantaa and Coach4Pro test the effectiveness of long lasting wellbeing coaching. The working name for this coaching is Wellbeing Mentoring, and three target groups have been chosen as pilot clients for a two-year period, 2020-2021. Participants of the pilot falls into certain risk groups due to their health situation. They are identified among clients in public sector health centers, pregnant women and students in vocational schools.

 

Mentoring and the content

In the beginning of the mentoring participants physically meet the mentor. In this meeting the participant’s situation and habits are discussed and goals for the mentoring are set. The mentoring lasts for one year and consists of online coaching, one-to-one meetings and group meetings. After one year mentoring, there will be a one year long follow-up period. This period is to ensure that the new habits have been integrated as a part of their normal life.

One of the tools used in the mentoring is Coach4Pro. It’s used to assign tasks to the participants. Tasks are used to encourage participants to reflect on which factors affect the wellbeing. In addition, the mentor shares information about exercises, nutrition and sleep. With Coach4Pro this can be done wherever and whenever.

Ennaltaehkäisy VantaaScreenshot from the project’s website. (Preventive healthcare is investment for the future)

 

Currently one hundred persons are participating in the mentoring. Participation has been high, very few persons have dropped out due to health reasons.

The mentor in this pilot is Inka Mannoja, who’s guiding the participants throughout the programme. Among the participants that have been in the programme for nine months one can see improvement in health indicators. Activity has improved and some participants have lost weight. Participants themselves have reported that they are in better physical shape, their thinking has changed and they cope better in daily life.

What is typical to mentoring, is that the starting point and goals are different for different participants. This means that the content of the mentoring also has to be somewhat different. Things to consider are how to find time for daily exercise, how to find a new hobby, how to control one’s weight, how to monitor thinking habits and sleeping and eating well. All these have a big impact to the sustainable wellbeing, and that’s why they are key elements in mentoring.

 

From pilot to normal operation

Testing and development of this mentoring service continues till fall 2021. Feedback and experiences from the program are collected continuously. This data is used to evaluate how useful the service is and what the impact of the service has. The goal is to integrate this service as part of the basic services of the City of Vantaa.

 

Link to the pages of pilot: https://kunnolla.fi/

If you want to get more information, please contact:

Project Specialist Marianna Suonpää, 043 826 8121, marianna.suonpaa(at)vantaa.fi
Project Coordinator Inka Mannoja 040 190 7136, inka.mannoja(at)vantaa.fi

Oletko kiinnostunut kuinka yksi Suomen suurimmista kaupungeista toteuttaa elintapaohjausta etäpalveluna?

Oletko kiinnostunut kuinka yksi Suomen suurimmista kaupungeista toteuttaa elintapaohjausta etäpalveluna?

Oletko kiinnostunut kuinka yksi Suomen suurimmista kaupungeista toteuttaa elintapaohjausta etäpalveluna?

Tässä artikkelissa kerrotaan Vantaan kaupungin Terveyden edistämisen pilottihankkeesta, jossa testataan elintapaohjauspalvelua riskiryhmiin kuuluville kuntalaisille.

Elintapaohjauksen pilotissa testataan etäohjaustyökaluja, kuten Coach4Pro-ohjelmistoa, joka tekee asiakkaan ja ohjaajan välisestä kommunikaatiosta helppoa. Ohjelmisto mahdollistaa asiakkaiden kannustamisen ja terveellisemmistä elämäntavoista tiedottamisen vaivatta.

Artikkelin ovat kirjoittaneet projektiasiantuntija Marianna Suonpää ja projektikoordinaattori Inka Mannoja Vantaan kaupungilta.

 

Vantaan ja Coach4Pron yhteistyö

Taustaa
Vantaan kaupunki ja Coach4Pro testaavat terveyden edistämishankkeessa pitkäkestoista, vähintään 12 kuukauden mittaista elintapaohjausta. Elintapaohjaus on nimitetty Vantaalla hankeaikana Hyvinvointimentoroinniksi ja sitä pilotoidaan vuosina 2020-2021 kolmella eri kohderyhmällä. Kohderyhmien henkilöt kuuluvat terveydentilansa puolesta riskiryhmään. Näitä henkilöitä tunnistetaan perusterveydenhuollon asiakkaista, odottavista äideistä ja ammattikoulua käyvistä pojista.

Henkilöt ohjataan Hyvinvointimentorointiin terveyspalveluiden kautta, hyödyntäen potilasjärjestelmä Apottia ja Maisa-asiakasportaalia. Lisäksi mentorointiin on ollut mahdollista ilmoittautua itse hankkeen nettisivujen yhteydenottolomakkeella.

 

Ohjaus ja ohjelman elementit

Hyvinvointimentoroinnin elintapaohjaus aloitetaan tapaamisella, jossa keskustellaan asiakkaan tilanteesta, elintavoista ja tavoitteista elintapaohjauksen suhteen. Vuoden mittainen mentorointi koostuu etäohjauksesta, ryhmätapaamisista ja henkilökohtaisista tapaamisista ohjaajan kanssa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan mentorointijakson jälkeen vuoden ajan seurantaa siitä, kuinka mentoroinnin aikana opitut asiat ovat juurtuneet osaksi mukana olleiden asiakkaiden elämää.

Mentoroinnin ohjauksessa käytetään apuna pilottivaiheessa mm. Coach4Pro-sovellusta. Sovelluksen avulla pohditaan erilaisten tehtävien avulla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä jaetaan tietoa konkreettisesti eri osa-alueista, kuten liikunnasta, ravitsemuksesta ja unesta sekä palautumisesta. Sovellus mahdollistaa ohjaajan ja asiakkaan välisen kommunikoinnin milloin ja missä vain.

Ennaltaehkäisy Vantaa

Tällä hetkellä Vantaan pilottivaiheen mentoroinnissa on mukana tasan 100 henkilöä. Asiakkaat ovat pysyneet hyvin palvelussa mukana, sillä vain muutama on lopettanut terveydellisistä syistä. Mentorina Vantaalla toimii Inka Mannoja, joka seuraa ja ohjaa asiakkaiden etenemistä koko ohjelman ajan.

Osa asiakkaista on ollut mukana jo yhdeksän kuukauden ajan ja edistymistä elintapojen suhteen on huomattavissa. Esimerkiksi kehon painossa ja aktiivisuusmittareiden datassa on havaittu terveyden kannalta positiivisia ja tilastollisesti merkittäviä muutoksia. Myös asiakkaat itse ovat raportoineet positiivisia muutoksia esimerkiksi jaksamisessaan, ajattelutavoissaan ja fyysisessä kunnossaan.

Mentoroinnissa asiakkaiden lähtötilanne ja siten myös tavoitteet eroavat toisistaan. Tämän vuoksi mentoroinnissa painotetaan eri asioita jokaisen henkilön kohdalla. Näitä asioita ovat mm. arkiliikunnan lisääminen, harrastuksen löytyminen, keinot painonhallintaan, oman ajattelutavan tarkastelu, laadukkaan unen tai ravitsemuksen lisääminen. Pitkällä aikavälillä näillä onkin suuri merkitys oman hyvinvoinnin kannalta, joten mentoroinnissa pyritään löytämään hyvinvointia pitkällä aikavälillä edistävät asiat.

 

Tavoitteena jatkuvuus

Mentorointipalvelun testaus ja kehittäminen jatkuu Vantaalla syksyyn 2021 saakka. Palvelusta kerätään jatkuvasti palautetta ja kokemuksia, joiden perusteella arvioidaan palvelun hyödyllisyyttä ja sen aikaansaamia tuloksia sekä vaikutuksia. Tarkoituksena on vakiinnuttaa pitkäaikainen elintapaohjauspalvelu osaksi kaupungin perustoimintaa.

Lisätietoa Vantaan terveyden edistämishankkeesta ja hyvinvointimentoroinnista: https://kunnolla.fi/

Projektiasiantuntija Marianna Suonpää, 043 826 8121, marianna.suonpaa(at)vantaa.fi
Projektikoordinaattori Inka Mannoja 040 190 7136, inka.mannoja(at)vantaa.fi

The City of Vantaa is offering a health and wellness application for free to all its residents

Due to the COVID-19 pandemic, the City of Vantaa has been forced to suspend a number of the city’s health and wellness services. To support its citizens during the pandemic, the City of Vantaa has decided to offer the Coach4Pro health and wellness application free of charge for all of its over 230 000 residents.

– Once it was clear that we would have to cancel all of our instructed exercise groups, we started looking for alternative services that we could offer to our residents, says Anton Ahonen, Sports Manager for the City of Vantaa.

– We offer our residents live trainings online and a wellness program on the Coach4Pro platform. The residents of Vantaa can log into the wellness program through the steps published either by the City of Vantaa or by the local news paper Vantaan Sanomat.

Vantaan kaupunki tarjoaa ilmaisen hyvinvointisovelluksen kaikille vantaalaisille

 

Vantaan kaupunki päätti tarjota kaikille vantaalaisille ilmaisen hyvinvointisovelluksen. Kaupunki on joutunut sulkemaan vapaa-ajan palveluita koronaepidemian vuoksi.

– Kun tuli selväksi, että joudumme perumaan kaikki ohjatun liikunnan ryhmät, aloimme kartoittaa mitä korvaavia palveluita voisimme tarjota vantaalaisille, kertoo vs. Liikuntapäällikkö Anton Ahonen.

– Tarjoamme asukkaillemme sekä verkossa livejumppaa että Coach4Pro-alustalla toteutetun hyvinvointisovelluksen, jatkaa Ahonen.

Vantaalaiset voivat kirjautua hyvinvointisovellukseen Vantaan Sanomissa ja kaupungin omissa julkaisuissa olevien ohjeiden mukaan.

Terveyttä elintapaohjauksella – Vantaa uuden palvelun kehittäjänä

Terveyttä elintapaohjauksella – Vantaa uuden palvelun kehittäjänä

 

Vantaan kaupungilla on vuodesta 2004 alkaen toiminut Liikunta-apteekki.
Alussa Liikunta-apteekki lähti kokeiluna yhdestä tervekeskuksesta, jossa lääkäri pystyi määräämään henkilön liikunnanohjaukseen. Liikunta-apteekki on nykyään levinnyt osaksi kaikkien kuuden Vantaan terveyskeskuksen toimintaa. Saatujen kokemusten kautta on havaittu tarve monipuolisempaan elintapaohjaukseen.


Kohti yksilöllisempää ohjausta

Vantaa kaupunki käynnisti vuonna 2019 kehitysprojektin, jonka tavoitteena on luoda monipuolinen elintapaohjaus, joka tukee kattavammin asiakkaiden tarpeita. Alusta alkaen oli selvää, että uusi palvelu pohjautuisi digitaaliseen ratkaisuun. Tällöin ohjausta voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja samalla tukea asiakasta henkilökohtaisesti pysyvien tuloksien aikaansaamiseksi.

Kuullessaan kehitysprojektista, Inka Mannoja oli heti kiinnostunut ryhtymään ohjaajaksi. Hän aloitti vuonna 2012 liikunnanohjaajana Vantaan kaupungilla. Inka on työnsä ohella opiskellut ylemmän korkeakoulututkinnon ja tehnyt opinnäytetyönsä Liikunta-apteekista.

– Pohjakoulutukseni on lähihoitaja ja olen ohjannut ihmisiä vauvasta vaariin viimeisen 20 vuoden ajan, joten päästä kehittämään kokonaisvaltaisempaa elintapahohjausta on lähellä sydäntäni, kertoo Inka.

Projektissa lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai ravintoteraputti suosittelee asiakkaalle elintapaohjausta, jos jokin ennalta määrätyistä kriteereistä täyttyy. Elintapahohjaus alkaa tunnin tapaamisella ohjaajan kanssa. Tapaamisen aikana käydään läpi ohjauksen sisältö, tutustutaan asiakkaan tilanteeseen sekä määritetään nykyinen kuntotaso leposykkeen ja puristusvoiman perusteella. Asiakkaalle myös ladataan puhelinsovellus ja opastetaan sen käytössä.

– Asiakkaat tykkäävät, että palvelussa on mukana sovellus. Se tekee siitä nykyaikaisen. Asiakkaat ovat oppineet peruskäytön nopeasti ja merkinneet liikuntatapahtumia ahkerasti, Inka toteaa.

Inka pyrkii antamaan palautetta ja kannustusta asiakkaalle välittömästi kun asiakas merkitsee suorituksen. Ohjelmiston käyttöönotto kävi kivuttomasti.

– Se ei ollutkaan niin vaikeaa, naurahtaa Inka.

Vaikka vanhaan Liikunta-apteekkin nähden uudessa palvelussa on enemmän digitaalisia laitteita ja aluksi on kirjaamista, on Inka ollut tyytyväinen.

– Palvelussa näkee kun asiakkaat innostuvat ja aktivoituvat, sekä sen miltä heistä tuntuu, Inka toteaa ja jatkaa,

– Tässä näkee työnsä tuloksen ohjaajana ja se motivoi!

 

Täältä voit lukea lisää kehitysprojektista:
https://kunnolla.fi/

Vantaan kaupunki ja Coach4Pro yhteistyöhön

Vantaan kaupunki ja Coach4Pro yhteistyöhön

Vantaan Kaupunki on ottanut käyttöön Coach4Pro-ohjelmiston ennaltaehkäisevän elintapaneuvonnan kehittämisprojektissa.

– Kehitysprojekti kestää syksyyn 2021 ja sen aikana laajennetaan jo käytössä olevia liikunta-apteekkeja niin, että voimme mahdollistaa ennaltaehkäiseviä elämäntapamuutoksia laajemmalle kohderyhmälle. Kehitysprojektin tavoitteena on luoda uusi, nykyistä laajempi toimintamalli, joka otettaisiin laajemmin käyttöön vuonna 2022, kertoo Anton Ahonen, vs. liikuntapäällikkö, liikunnan palvelualue.

– Coach4Pro-ohjelmiston avulla pystymme toteuttamaan omia palvelukokonaisuuksia eri kohderyhmille. Pystymme luomaan omaa sisältöä ja käyttämään myös valmista sisältöä. Kohderyhmät tulevat terveyskeskuksista, neuvoloista ja ammattikouluista. Jokaiselle ryhmälle on Coach4Pro-järjestelmään luotu oma palvelukokonaisuus, Ahonen toteaa.

Coach4Pro on tyytyväinen valinnastaan Vantaan Kaupungin kehitysprojektin ohjelmistoalustaksi.

Toimitusjohtaja Mikko Koskela toteaa, että Coach4Pron ohjelmistoalusta on nimenomaan suunniteltu Vantaan kaupungin kanssa tehtävän projektin kaltaiseen toimintaan.

– Uskomme, että oikein kohdennetulla tarjonnalla voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä terveysongelmia ja näin säästää rahaa. Samalla parannetaan ihmisten hyvinvointia.

 

Lisää infoa antaa:

Coach4Pro
Mikko Koskela, Toimitusjohtaja
mikko.koskela(at)coach4pro.com
+358 40 060 3209

Vantaan Kaupunki
Anton Ahonen, vs. Liikuntapäällikkö
anton.ahonen(at)vantaa.fi
+358 40 620 2897