University of Jyväskylä researchers used Coach4Pro to estimate recovery

University of Jyväskylä researchers used Coach4Pro to estimate recovery

The study examined whether individually-adjusted endurance training based on recovery and training status would lead to greater adaptations compared to a predefined program.

To test this, recreational runners were divided into two categories: predefined and individualised training groups. In the latter, the training load was decreased, maintained or increased twice a week based on nocturnal heart rate variability, perceived recovery, and heart rate-running speed index. Both groups performed three-week preparatory, six-week volume and six-week interval periods. Incremental treadmill tests and 10 km running tests were performed.

Subjective recovery was estimated daily. Muscle soreness of the lower limbs, fatigue, sleep quality, and stress were ranked with scale 1-7, with 4 being normal. These items were analysed separately and sum index was calculated which was defined as the “staleness score”. Recovery was estimated in the morning before any exercise via the Coach4Pro mobile application.

The study concluded that both groups induced positive training adaptations, but the individualised training seemed more beneficial in endurance performance. Moreover, individualised training increased the likelihood of high response and decreased the occurrence of low response to endurance training.

Research group: Olli-Pekka, Nuuttila; Ari, Nummela; Elisa, Korhonen; Keijo, Häkkinen; Heikki, Kyröläinen

Link to the article: Individualized Endurance Training Based on Recovery and Training Status in Recreational Runners

Terveiset Turun Yliopistolta

Terveiset Turun Yliopistolta

Saimme mahdollisuuden luennoida digitaalisista ratkaisuista ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa. Esityksemme oli osa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kurssia Digitalisation and Ethics in Global Healthcare, ja se pidettiin siis englanniksi. Käymme tässä läpi kurssin aihe-alueita, jotka luennoi professori Katja Joronen. Emme käy läpi omaa esitystämme, näistä aiheista voit lukea blogiteksteistämme.

 

Nykytila

Ensiksi käytiin läpi iso kuva: mitä muutoksia on tapahtumassa taloudessa ja minkälainen paradigman muutos on käynnissä terveydenhoidossa. Talouden ‘isoja aaltoja’ käsiteltiin pohjautuen Kondratieffin aaltoihin. Tämän mukaan olemme siirtymässä ajasta jota dominoi informaatioteknologian kehitys aikaan jossa keskiössä kokonaisvaltainen terveys. Tätä kehitystä ajavat bioteknologian kehitys ja psykososiaalinen terveys.

Terveydenhoidossa on puolestaan käynnissä paradigman muutos, jossa:

  1. Potilaan sijasta tarkastellaan ihmistä ja häntä ympäröiviä läheisiä
  2. Sairauden sijasta keskiössä on elämänlaatu ja positiivinen terveys
  3. Toimijoina eivät ole vain ‘ammattilaiset’ vaan myös vertaistuki ja yhteisöt
  4. Omistajuus ei ole pelkästään ammattiorganisaation vaan myös yhteisön laajemmin
  5. Konteksti ei ole pelkästään ammatillinen vaan tämän lisäksi yhteiskunnallinen

Seuraavaksi käytiin läpi mitä terveydenhoidolla ymmärretään ja miten se jakautuu osiin.
Terveydenhoidon tarkoitus on terveyden edistäminen, hoito, sairauksien parantaminen ja kärsimyksen lievittäminen (McCurry 2009, ICN2012). Kommenttina tähän terveydenhoidon jaotteluun voi todeta, että ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa näyttää riittävän terveyden edistäminen eli tiedon jakaminen: menkää-ja-tehkää-strategia.

 

Koronan aika

Tämän jälkeen katsottiin miten korona pakotti terveydenhoidon siirtymään etäpalveluihin. Digitaalisuutta hyödynnettiin pandemian aikana kommunikoinnissa ja tiedon jakamisessa, sekä virheellisen tiedon kitkemisessä. Etäyhteyksien avulla hoidettiin myös valvontaa ja seurantaa. Terveyspalveluja ylläpidettiin etäkonsultaatioiden avulla. Myös rokotusohjelmissa ja niiden seurannassa käytettiin digitaalisia ratkaisuja (Fahy, N., Williams, G. A., & Network, R. M., 2021. Use of digital health tools in Europe. Before, during and after COVID-19. Policy brief 42)

 

Luennon herättämiä ajatuksia – askelmerkit eteenpäin

Digitaalisia ratkaisuja käytetään osana terveydenhoidon toimintoja. Itse hoitoa näillä järjestelmillä on vaikea korvata, mutta hoidon tehostamisessa ja parantamisessa niillä on iso rooli. Esimerkiksi leikkauksessa kirurgin, leikkaavan veitsen ja potilaan on hyvä olla samassa huonetilassa samaan aikaan. Ennaltehkäisevässä toiminnassa aika- ja paikkariippuvuudesta päästään eroon digitaalisen etäohjauksen avulla. Itse asiassa asiakkaat kokevat tällaisen etäohjauksen parantavan palvelun laatua: ‘ Hei, minähän voin tehdä tämän jutun ohjeiden mukaan, silloin kun haluan, siellä kun haluan ja palautekin tulee aikanaan’.

Asiakkaat haluavat ennaltaehkäiseviä etäpalveluja, olisiko aika tarjota niitä, parantaa ihmisten elämänlaatua, poistaa turha kysyntä terveydenhuollosta ja siinä sivussa pelastaa eläkejärjestelmä ja hyvinvointiyhteiskunta.

 

//Timo Kuisma
timo.kuisma(at)coach4pro.com

 

 

How to ensure quality in preventive healthcare programs

How to ensure quality in preventive healthcare programs

Preventive healthcare programs need to be methodically ensured for quality. Why?
Because you want to ensure that your investment pays itself back by avoiding future health issues. Neglecting to ensure quality means you are just hoping that your service works.

One effective framework is the Plan, Do, Check, Act-cycle (PDCA). The PDCA cycle provides a structure for iterative testing of changes for improving quality. We at Coach4Pro recommend PDCA, since it’s widely accepted and used in various industries. However, PDCA needs to be deployed carefully to ensure the results. Something we are happy to help our partners and customers with.

Those responsible for preventive healthcare programs want fit-for-purpose solutions to be developed. But during an active program, you don’t want to do any big changes without risking the outcome. The PDCA cycle promotes the use of a small step, iterative approach to test program interventions. This enables rapid assessment and provides flexibility in adapting the changes based on feedback.

Plan, do, check, act

PDCA in practise

Let’s go through the PDCA-cycle when implementing it to a preventive healthcare or wellbeing service on the Coach4Pro platform. In this case a mentor/coach is available online to follow the progress of the program. Most of the considerations here can also be applied to programs that doesn’t have a coach. But from a quality point-of-view we do not recommend these kinds of “self-services”, simply because it’s not a service!

 

PLAN

In the planning phase we design the program: duration, content, instructions, questionnaires, messages and media. This means you create or upload the material to the Library. Once the material is in the Library, creation of the program (or plan as we call it) is quite as easy as drag and drop. Naming conventions are essential here. Naming should be done in such a way that when you start dragging and dropping, you should know from the name of the object what the content is. This is something you learn along the way, and renaming is sometimes needed.

Before you start doing the above actions, it’s good to have a short manuscript of your program. This serves as the backbone of your plan.

Once the program is ready to be published, you have completed the Plan-phase!

 

DO

Do-phase starts with publishing your program. You can publish the whole program at once, or you can publish it in parts , e.g bi-weekly. You can invite the participants or they can register through a link to your program. Once your clients have signed up and are executing the program, you can start the follow-up. This is where the difference can be made. If you have included questionnaires about the expectations of the clients, you can adjust the level of interaction and feedback according to each client’s expectation.

Giving feedback is easy. Whenever a client is commenting an activity (task/exercise), the mentor will get a push notification. These notifications are stored in a list, from where you have direct access to the comments and you can start a dialogue with your client.

The daily work for the mentor is simplified: just go through the list of notifications, give your responses and your day is done. And from the client point of view: “she/he is really following what I am doing”.

 

CHECK and ACT

Check-phase can be split into two parts: monitoring the progress of your clients during the program, and analysing the outcome of the programs once they are finished.

If you are constantly in dialogue with your client and observing the progress, you can act based on this dialogue. You can correct some things for one client: “this is not working for you, let’s try another thing for you”. If you see that all the clients are passive on certain activity, you could either remove or replace that activity. This means that you can update your program and publish it again. Changes will naturally be made only for coming activities.

The second type of checking happens once the program has finished. You can use activity-reports to find out what kind of activities had high participation/completion and which did not activate clients. Then you either correct, remove, or replace the things that did not work.
You should also go through questionnaires and find out where the improvements could be made.

In the Act-phase you make the corrections and changes to your program so that it is ready to be published. Good job! But don’t stop here. Since PDCA is a cycle, your newly implemented solution now becomes the starting point for the next round of improvements. This way you methodically ensure quality.

 

Things to remember

Small-scale tests provide coaches and mentors with freedom to act and learn; they minimise risk to the clients. Tests provide the opportunity to build evidence for change and engage stakeholders as confidence in the intervention increases.

The PDCA-cycle can be implemented in such a way that data is analysed weekly, biweekly or monthly. This allows you to identify what works and amplify it. Activities that do not work need to be changed or even removed or replaced.

In a previous article we wrote about the importance of collecting data. Without data, we miss out on knowledge about the client and the program — knowledge that would help provide better personalised service. Digital tools allows you to collect the data you want with fairly minimum effort.

 

 

 

 

Are you interested in knowing more about this topic?
Why don’t you send us a mail!

Explore your new online coaching platform today.

Improvements for accessibility and enabling SEPA payment method

Improvements for accessibility and enabling SEPA payment method

Coach4Pro is committed to provide a software platform that is highly accessible. In February, we enabled support to scale page (zoom) function as well as the font size control with browser settings. On top of that, the colour contrast has been modified so that the platform fulfils WCAG 2.1 standard on that topic.

We are soon enabling the SEPA payment method on our platform. SEPA credit transfer is a credit transfer in compliance with the European credit transfer standard. It can be used for all types of Euro payments within the single Euro payment area. Funds are transferred and available for use within ten seconds after the payment is sent, 24/7. This will help our Euro-zone customers’ clients to proceed with payment without using credit cards.

 

For more information:

Coach4Pro
Mikko Koskela, CEO
mikko.koskela(at)coach4pro.com
+358 40 060 3209

Parannuksia saavutettavuuteen ja SEPA-maksutapa

Parannuksia saavutettavuuteen ja SEPA-maksutapa

Haluamme tarjota ohjelmiston joka on saavutettava. Uudessa helmikuun päivityksessä näkymää voi suurentaa. Lisäksi tekstin koon voi valita selaimen asetuksista. Värien kontrastit on muutettu siten, että käyttöliittymä täyttää näiltä osin WCAG 2.1 -vaatimukset. Parannamme saavutettavuutta edelleen tulevissa julkaisuissa.

Tulevassa ohjelmistopäivityksessä mahdollistamme SEPA maksutavan. SEPA-tilisiirto on eurooppalaisen tilisiirtostandardin mukainen tilisiirto, jolla on mahdollista maksaa kaikki euromääräiset maksut euroalueella. Varat siirtyvät ja ovat käytettävissä tilillä 10 sekunnin sisällä maksusta, vuoden jokaisena päivänä. Tämän jälkeen palveluiden ostajat eivät välttämättä tarvitse luottokorttia maksamiseen.

 

Lisää infoa antaa:

Coach4Pro
Mikko Koskela, Toimitusjohtaja
mikko.koskela(at)coach4pro.com
+358 40 060 3209

Löydä liikunnan ilo

Löydä liikunnan ilo

Susanne Valkeakari ja Petteri Korkala ovat kirjoittaneet kirjan Löydä Liikunnan Ilo. Haastattelimme Susannea ja yritimme selvittää mistä on kysymys, onko liikunnan ilo hukattu?

Kerrotko ensin hiukan taustoistanne

Ennen hyvinvointivalmentajan uraani olen työskennellyt mm. ICT-yritysten liiketoimintakonsulttina yritysvalmentajana. Hyvinvointivalmentajana en arvostele enkä syyllistä, vaan autan asiakkaita löytämään motivaation ja itselleen sopivat toimintatavat. Itse ammennan voimaa erityisesti metsässä liikkumisesta.

Kollegani Petteri Korkala teki ensimmäisen uransa ammattijalkapalloilijana Saksassa ja Hollannissa. Petterille liikunta ja terveellinen ravinto ovat olleet aina tärkeitä asioita ja hän on elänyt aina terveellisesti. Viime vuosina Petterin liikkuminen on ollut enemmän terveyttä ylläpitävää kuin huippukunnon tavoittelua.

Mistä kirja kertoo ja kenelle se on tarkoitettu?

Kirja on tarkoitettu niille, jotka eivät vielä ole löytäneet liikunnan iloa eli tunnetta, että liikunta tuntuu mukavalta ja sitä on kiva tehdä. Näistä monet ovat ihmisiä, jotka eivät liiku säännöllisesti, mutta olemme saaneet positiivista palautetta myös henkilöiltä, jotka jo harrastavat liikuntaa säännöllisesti.

Heti aluksi on sanottava, että kirja ei sisällä liikuntavinkkejä. Kirja perustuu viimeisen 5 vuoden aikana tehtyyn opiskeluun ja meidän 10 vuotiseen kokemukseen hyvinvointivalmentamisesta. Olen käynyt läpi tutkimuksia ihmisistä, joiden ongelmiin (ylipaino, korkea verenpaine jne.) liikunta olisi aidosti lääke. Tutkimukset ovat keskittyneet siihen, kuinka motivoida ihmiset liikkumaan. Kirjassa pyrimme antamaan käytännön työkalut, jotka motivoivat liikkumaan. Eli kirja ei ole psykologista teoriaa vaan käytännön tapoja, miten kehittää omaa motivaatiota liikkumiseen.

Liikunnasta on kirjoitettu paljon kirjoja, miten tämä kirja poikkeaa muista?

Miten johtaa itseä liikunnassa – näkökulmasta ei ole vielä kirjoitettu paljoakaan. 

Urheiluvalmennuksessa on havaittu, että urheilija voi vaikuttaa eniten omaan motivaationsa. Fyysisesti voi tehdä tiettyyn rajaan asti, mutta omaa motivaatiota voi kehittää periaatteessa “rajatta”.

Useat ihmiset voivottelevat liikunnan puutetta ja kokevat aloittamisen vaikeaksi. He eivät osaa motivoida itseään liikkumaan. Hyvä valmentaja voi opettaa miten motivoida itseään. Kun henkilöt oppivat mikä heitä motivoi niin myös liikunnan ilo löytyy.

Mikä motivoi teidät kirjoittamaan kirjan?

Halu auttaa ihmisiä löytämään liikunnan ilo koska se tuo hyvinvointia, ei ainoastaan fyysistä, mutta myös psyykkistä.

Koen epäreiluksi sen, että kaikki ihmiset eivät ole saaneet kokea liikunnan iloa lapsuudessa. Mielestäni on kaikkien oikeus löytää liikunnan ilo. Jos aikuisena lähtee kokeilemaan liikuntaa “reseptikirjan” avulla niin se ei ehkä nappaa. 

Minulla on omakohtaista kokemusta siitä, mitä liikkumattomuudesta seuraa ja miltä tuntuu yrittää sovittaa liikunta osaksi kiireistä elämää. Ruuhkavuosien aikana lopetin liikunnan kokonaan kolmeksi vuodeksi. Tämän vaikutus oli kokonaisvaltainen. Tunsin ,että jopa persoonallisuuteni muuttui. Kovan ponnistelun jälkeen sain sovitettua liikunnan osaksi arkea.

Millaisen vastaanoton kirjanne on saanut?

Kirja on saanut paljon huomioita mediassa ja hyvää palautetta lukijoilta. 

Yllättävää ja positiivista minulle on ollut, että minua haastatelleet toimittajatkin ovat kirjan luettuaan löytäneensä liikunnan ilon.

Miten aiotte jatkaa tästä eteenpäin, onko tulossa uusia kirjoja vai jotain muuta?

Nyt keväällä on tulossa Löydä Liikunnan Ilo-verkkovalmennus, joka toteutetaan Coach4Pro-alustalla. Lisäksi kirja on tarkoitus kääntää muille kielille, ensiksi saksaksi. Myös kaksi uutta aihetta on jo mielessä, mutta nyt kuitenkin pitää hengähtää hetki.

Kuuntele Susannen haastattelu Yle Areenasta. Susannen osuus alkaa 15 minuutin kohdalla.